Elektronik İmza Nedir, Nereden ve Nasıl Alınır? - R10.net
 • 11-09-2020, 16:35:06
  #1
  E-İmza Nedir?

  E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir.

  5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

  Genel Bilgi

  Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlaması ile birlikte, bu iş ve işlemlerin geçerliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve inkar edilemezliğinin sağlanması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunu çözmek için en uygun çözüm olarak elektronik imza uygulaması başlatılmış ve tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır.

  Ülkemizde bu konudaki yasal boşluğu gidermek için 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hazırlanmış ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Kanuna göre elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmaktadır.

  Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imzanın,
  • elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurması,
  • elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haiz olması,
  • usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması ve
  • bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması

  Kanunun hukuki açıdan getirmiş olduğu en önemli yeniliklerdir.

  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları?

  Güvenli Elektronik İmza kullanmak için gerekli olan nitelikli elektronik sertifika aşağıda isimleri listelenen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir. Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK-Kamu Sertifikasyon Merkezi sadece kamu çalışanlarına sertifika hizmeti sunmaktadır.


  Not: Yukarıdaki yetkili listesinin resmi sitesini ziyaret ederek fiyat ve başvuru aşamaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

  E-imza Nerelerde Kullanılır?
  • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
  • E-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)
  • MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
  • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
  • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
  • Banka talimatlarının gönderilmesinde,
  • Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,
  • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
  • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
  • Elektronik arşivin e-imzalanmasında,
  • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.

  Bilgi ve Belgeler?

  PTT güvencesi ile e-imza almak isteyenler;

  - Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,
  - PTT iş yerlerinden temin edilebilecek olan e-imza Başvuru Formu,
  - İmza Sirküleri (Sadece kurumsal e-imza başvurularında talep edilmekte olup asılları da PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir)
  - E-imza sağlayıcı Firma talebi doğrultusunda Ticaret Sicil Gazetesi veya son 6 ayda alınmış Faaliyet Belgesi (Sadece kurumsal e-imza başvurularında talep edilmekte olup asılları da PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir)
  ile birlikte e-imza başvurusu almaya yetkili PTT işyerlerine şahsen müracaat edebilirler.

  E-İmza Ücretleri?

  PTT A.Ş. ile e-imza firmaları arasında imzalanan protokol kapsamında PTT güvencesi ile iş yerlerinde yapacağınız e-imza başvurularınızda geçerli olacak fiyatlar tüm vergiler dahil:

  1 Yıllık e-İmza 149,00 TL
  2 Yıllık e-İmza 199,00 TL
  3 Yıllık e-İmza 259,00 TL
 • 12-09-2020, 17:02:27
  #2
  Şirket açanlara güzel bir bilgi kaynağı. Elinize sağlık.