Alış: Konu ayırt etmeyen makale yazarına 10 adet makale verilecek. 85 TL - R10.net