AMD Hackintosh üzerinde Adobe ürünlerinin çökmesini düzeltmek için çözüm - R10.net
 • 09-10-2021, 08:16:36
  #1

  (Adobe Çökme Sorununu Düzeltmek)
  İşlemler
  1. İlk olarak adobe creative cloud ve uygulamalarını kurunuz.
  2. Terminal uygulamasını açınız.
  3. Komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
  files_list=(MMXCore FastCore TextModel libiomp5.dylib)
  lib_dir="${HOME}/Documents/AdobeLibs"
  lib1_file="${lib_dir}/libiomp5.dylib"
  lib1_link="https://raw.githubusercontent.com/naveenkrdy/Misc/master/Libs/libiomp5.dylib"
  
  
  for file in $files_list; do
  find /Applications/Adobe* -type f -name $file | while read -r curr_file; do
  name=$(basename $curr_file)
  sw_vers -productVersion | grep "11" >/dev/null 2>&1
  [[ $? == 0 ]] && [[ $name =~ ^(MMXCore|FastCore)$ ]] && continue
  echo "found $curr_file"
  sudo -v
  [[ ! -f ${curr_file}.back ]] && sudo cp -f $curr_file ${curr_file}.back || sudo cp -f ${curr_file}.back $curr_file
  if [[ $name == "libiomp5.dylib" ]]; then
  [[ ! -d $lib_dir ]] && mkdir $lib_dir
  [[ ! -f $lib1_file ]] && cd $lib_dir && curl -sO $lib1_link
  adobelib_dir=$(dirname "$curr_file")
  echo -n "replacing " && sudo cp -vf $lib1_file $adobelib_dir
  elif [[ $name == "TextModel" ]]; then
  echo "emptying $curr_file"
  sudo echo -n >$curr_file
  else
  echo "patching $curr_file"
  sudo perl -i -pe 's|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x6A\x00|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x3A\x00|sg' $curr_file
  sudo perl -i -pe 's|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x4A\x00|\x90\x90\x90\x90\x56\xE8\x1A\x00|sg' $curr_file
  fi
  done
  done
  1. Tekrar komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.

  agent_dir="${HOME}/Library/LaunchAgents"
  env_file="${agent_dir}/environment.plist"
  lib_dir="${HOME}/Documents/AdobeLibs"
  lib2_file="${lib_dir}/libfakeintel.dylib"
  lib2_link="https://raw.githubusercontent.com/naveenkrdy/Misc/master/Libs/libfakeintel.dylib"
  
  
  sw_vers -productVersion | grep "11" >/dev/null 2>&1
  if [[ $? == 0 ]]; then
  [[ ! -d $lib_dir ]] && mkdir $lib_dir
  [[ ! -f $lib2_file ]] && cd $lib_dir && curl -sO $lib2_link
  env="launchctl setenv DYLD_INSERT_LIBRARIES $lib2_file"
  else
  mkl_value=$(
  sysctl -n machdep.cpu.brand_string | grep FX >/dev/null 2>&1
  echo $(($? != 0 ? 5 : 4))
  )
  env="launchctl setenv MKL_DEBUG_CPU_TYPE $mkl_value"
  fi
  
  
  [[ ! -d $agent_dir ]] && mkdir $agent_dir
  cat >$env_file <<EOF
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  <plist version="1.0">
  <dict>
  <key>Label</key>
  <string>mkl-debug</string>
  <key>ProgramArguments</key>
  <array>
  <string>sh</string>
  <string>-c</string>
  <string>$env;</string>
  </array>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
  </dict>
  </plist>
  EOF
  
  
  launchctl load ${AGENT} >/dev/null 2>&1
  launchctl start ${AGENT} >/dev/null 2>&1
  1. macOS sistemi yeniden başlatın.
  İşlemleri geri almak için:
  • Komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
  files_list=(MMXCore FastCore TextModel libiomp5.dylib)
  for file in $files_list; do
  find /Applications/Adobe* -type f -name $file | while read -r curr_file; do
  sudo -v
  [[ -f ${curr_file}.back ]] && echo "Restoring backup $curr_file"&& sudo mv -f ${curr_file}.back $curr_file
  done
  done
  • Komutları kopyalayıp Terminal uygulamasına yapıştırıp ENTER tuşuna basınız.
  agent_dir="${HOME}/Library/LaunchAgents"
  env_file="${agent_dir}/environment.plist"
  if [[ -f $env_file ]]; then
  echo "Deleting $env_file"
  launchctl unload ${env_file} >/dev/null 2>&1
  launchctl stop ${env_file} >/dev/null 2>&1
  rm -rf $env_file
  fi
  1. macOS sistemi yeniden başlatın.
 • 09-10-2021, 08:18:24
  #2
  Intel WiFi kartlarını tanımıyor. Bunun için halen bir çözüm gelmedi sanırım. AMD Mobil ekran kartlarında çok sorun yaşatıyordu.
 • 09-10-2021, 08:22:44
  #3
  TagOnset adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Intel WiFi kartlarını tanımıyor. Bunun için halen bir çözüm gelmedi sanırım. AMD Mobil ekran kartlarında çok sorun yaşatıyordu.
  https://github.com/orgs/OpenIntelWireless/repositories