<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> 
    <div class="postArea" id="feed-content2"></div>
      

<div id="loading" style="display: none; text-align: center;"><img src="<?php echo $url; ?>/images/loader.gif" style="width: 40px"><br>Yükleniyor</div>
           
<script>
  var page = 1; // Başlangıçta page değeri 1 olarak ayarlanır
  var isLoading = false; // Yükleme işlemi devam ediyor mu?

  // BU İLK İSTEĞİ YAPAR, BÖYLECE İLK POSTLAR GELMİŞ OLUR
  $.ajax({
    url: '<?php echo $url; ?>/includes/fetch_posts_feed_nologin.php?page=' + page,
    type: 'GET',
    beforeSend: function() {
      $('#loading').show(); // İstek başlamadan önce loading div'ini göster
    },
    success: function(data) {
      if (data.trim() === "null") {
        // Yeni veri yoksa kullanıcıya bildir
        $('#loading').html("Tüm gönderilere baktınız, yeni gönderiler için <a href='<?php echo $url ?>/discover/' style='color: white;'><b>keşfet'ten</b></a> yeni kullanıcıları takip edin.");
      } else {
        $('#feed-content2').append(data); // Yeni veriler eklenir
        page++; // page değeri artırılır
        $('#loading').hide(); // Yükleme göstergesini gizle
      }
    },
    error: function(xhr, status, error) {
      console.error('AJAX hatası:', status, error);
    },
    complete: function() {
      $('#loading').hide(); // İstek tamamlandığında loading div'ini gizle
    }
  });

  // BU DİĞER İSTEKLERİ YAPAR, BÖYLECE KAYDIRDIKÇA DİĞER POSTLAR GELMİŞ OLUR
  $(window).scroll(function() {
    if ($(window).scrollTop() + $(window).height() >= $(document).height() - 100 && !isLoading) {
      isLoading = true; // Yükleme başladı
      $('#loading').show(); // Yükleme göstergesini göster
      console.log('Sayfa aşağı kaydırıldı, yeni veriler yükleniyor...');

      // AJAX isteği yap
      $.ajax({
        url: '<?php echo $url; ?>/includes/fetch_posts_feed_nologin.php?page=' + page,
        type: 'GET',
        success: function(data) {
          if (data.trim() === "null") {
            // Yeni veri yoksa kullanıcıya bildir
            $('#loading').html("Tüm gönderilere baktınız, yeni gönderiler için <a href='<?php echo $url ?>/discover/' style='color: white;'><b>keşfet'ten</b></a> yeni kullanıcıları takip edin.");
          } else {
            $('#feed-content2').append(data); // Yeni veriler eklenir
            page++; // page değeri artırılır
            $('#loading').hide(); // Yükleme göstergesini gizle
            console.log('Yeni veriler başarıyla yüklendi.');
          }
          isLoading = false; // Yükleme tamamlandı
        },
        error: function(xhr, status, error) {
          console.error('AJAX hatası:', status, error);
          isLoading = false; // Yükleme tamamlandı
          $('#loading').hide(); // Yükleme göstergesini gizle
        }
      });
    }
  });
</script>
İstediğim aksiyon: Sadece sayfanın sonuna geldiğimde veya sayfanın sonuna çok yaklaşıldığında tetiklenmesini istiyorum ama şuan minicik biraz bile kaydırsam yeni postlar geliyor. Şimdiden cevap veren herkese teşekkür ederim.
Not: İlk js kodu başarıyla çalışıyor ve isteğimi yerime getiriyor, sorunum ikinci js kodumda.