Laravel framework ile, seçeilen bir select menüye bağlı diğer seçeneklerin gelmesi için uğraşıyorum.blade.php
  <div class="form-group">
<select class="custom-select" name="bolge" id="bolge_id" onchange="blg()">
<option selected="">Bölge seçiniz.</option>
@foreach($bolgeler as $bolge)
<option value="{{$bolge->id}}">{{$bolge->bolge_adi}}</option>
@endforeach
</select>
</div>


<div class="form-group">
<select class="custom-select" name="mintika_id" id="mintika_id">
<option selected="">Mıntıka seçiniz.</option>
<option value="" ></option>
</select>
</div>
@endif
Javascript kodları:
function blg() {
var bolge_id = document.getElementById('bolge_id').value;
axios({
method: 'post',
url: '{{route('domainn.create')}}',
data: {
'plate_code': bolge_id, //bolge_id yi getirmiş oldu.
}
})
.then(function (response) {
if(response.data.status =='success') {

var mintika = "";
var message = response.data.content;
Object.keys(message).forEach(key=> {
mintika+=" <option value='+key+'>"+message[key]+"</option>";
});
document.getElementById('mintika_id').innerHTML=mintika;
} else {


}
});

}
Controller:
$kullaniciEkle = User::create([
'name' => request('name'),
  'email' => request('email'),
  'mintika_id' => request('mintika_id'),
  'bolge_id' => $kullanici->bolge_id,
  'password' => bcrypt(rand(10000, 99999)),
  'yetki' => 3
]);

Bu durumda mintika_id verisi +key+ olarak dönüyor. Halbuki rakam olarak dönmesi lazım. Nasıl çözebiliriz?