Joomla group access kodunu public static function altında kullanmaya çalışıyorum.
Hiçbir hata almıyorum ama sayfada da çağırdığım alan ile ilgili hiçbir görüntü gelmiyor.

Eklemeye çalıştığım kod şu
--------------------------------------------
$user = JFactory::getUser();
if ($user->get('Commercial') == 1) {

Kodun bulunduğu dosyanın tamamı şu şekilde
--------------------------------------------
 public static function DisplayFieldsHtml_Div($flist)
  {
    if (!count($flist)) return NULL;
    $html = '';
    foreach ($flist as $f) {
      $tooltip = '';
      if ($f->field->help) $tooltip = JHtml::_('tooltip', $f->field->help, NULL, JUri::root() . 'components/com_rbids/images/tooltip.png');

      $html .= '';
      } else {
        $html .= '">';
      }

// Kodu burada kullanmaya çalışıyorum
$user = JFactory::getUser();
if ($user->get('Commercial') == 1) 
{
if($f->field->css_class == 'commercialclass')
{
      $html .= '' . JText::_($f->field->name) . '
        ' . $f->html . $tooltip;
      if ($f->field->compulsory) {
        $html .= ' ' . JHtml::image(JUri::root() . 'components/com_rbids/images/requiredfield.gif', 'Required');
      }
      $html .= '
        
      ';
}
}
    }
    $html .= '';
    return $html;
  }