• 10-05-2024, 16:05:03
  #1
  Merhaba, yapmak istediğim olay basit, combobox tan kategori seçince o kategoriye ait videolarımı listeleyeceğim, her video için de izlenme geçmişi oluşturacağım, atıyorum ahmet xxx videosunu 15 saniye izlemiş , mehmet xxx vdeosunu 50 saniye izlemiş, ahmet abc videosunu 13 saniye izlemiş mehmet abc videosunu 13 saniye izlemiş. yapmak istediğim bu ama kodda hata alıyorum.

  javascript kodum bu


   function videolarıGetir() {
        var kategori_id = document.getElementById("kategori").value;
        if (kategori_id !== "") {
          $.ajax({
            type: "POST",
            url: "videolari_getir.php",
            data: { kategori_id: kategori_id },
            success: function(response) {
              $("#videolar").html(response);
            }
          });
        } else {
          $("#videolar").empty();
        }
      }
      
  
  
  
  
  
  
      function izlenmeKaydet(video_id, videoElement) {
    if (videoElement && videoElement.duration && !isNaN(videoElement.duration)) {
      var izlenme_suresi = Math.round(videoElement.duration);
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "izlenme_kaydet.php",
        data: { video_id: video_id, izlenme_suresi: izlenme_suresi },
        success: function(response) {
          console.log(response); // Başarılı veya hata mesajını konsola yazdır
        }
      });
    } 
  }
  $(document).ready(function() {
    // Video oynatıcılarına izleme kaydetme olayını ekle
    $("video").each(function() {
      var video_id = this.id;
      var video = this;
      // Video yüklendiğinde izleme süresini kaydetme olayını ekle
      video.addEventListener('loadedmetadata', function() {
        // Oynatıcı durduğunda veya video bittiğinde izlenme süresini kaydet
        video.addEventListener('play', function() {
          var interval = setInterval(function() {
            if (!video.paused && !video.ended) {
              izlenmeKaydet(video_id, video);
            } else {
              clearInterval(interval);
            }
          }, 1000); // Her saniye kontrol et
        });
      });
    });
  });

  index.php


  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kategoriye Göre Videolar</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h2>Kategoriye Göre Videolar</h2>
    <select id="kategori" onchange="videolarıGetir()">
      <option value="">Kategori Seçiniz</option>
      <option value="1">Kategori 1</option>
      <option value="2">Kategori 2</option>
      <option value="3">Kategori 3</option>
      <!-- Diğer kategori seçenekleri buraya eklenebilir -->
    </select>
    <div id="videolar"></div>
    <script>
      function videolarıGetir() {
        var kategori_id = document.getElementById("kategori").value;
        if (kategori_id !== "") {
          $.ajax({
            type: "POST",
            url: "videolari_getir.php",
            data: { kategori_id: kategori_id },
            success: function(response) {
              $("#videolar").html(response);
            }
          });
        } else {
          $("#videolar").empty();
        }
      }
      
  
  
  
  
  
  
      function izlenmeKaydet(video_id, videoElement) {
    if (videoElement && videoElement.duration && !isNaN(videoElement.duration)) {
      var izlenme_suresi = Math.round(videoElement.duration);
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "izlenme_kaydet.php",
        data: { video_id: video_id, izlenme_suresi: izlenme_suresi },
        success: function(response) {
          console.log(response); // Başarılı veya hata mesajını konsola yazdır
        }
      });
    } 
  }
  $(document).ready(function() {
    // Video oynatıcılarına izleme kaydetme olayını ekle
    $("video").each(function() {
      var video_id = this.id;
      var video = this;
      // Video yüklendiğinde izleme süresini kaydetme olayını ekle
      video.addEventListener('loadedmetadata', function() {
        // Oynatıcı durduğunda veya video bittiğinde izlenme süresini kaydet
        video.addEventListener('play', function() {
          var interval = setInterval(function() {
            if (!video.paused && !video.ended) {
              izlenmeKaydet(video_id, video);
            } else {
              clearInterval(interval);
            }
          }, 1000); // Her saniye kontrol et
        });
      });
    });
  });
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    </script>
  </body>
  </html>

  videolari_getir.php


  <?php
  // Veritabanı bağlantısı
  $servername = "localhost";
  $username = "root";
  $password = "";
  $dbname = "video";
  // Bağlantıyı oluştur
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  // Bağlantıyı kontrol et
  if ($conn->connect_error) {
    die("Bağlantı hatası: " . $conn->connect_error);
  }
  // Kategori ID'sini al
  $kategori_id = $_POST['kategori_id'];
  // Videoları veritabanından al
  $sql = "SELECT * FROM videos WHERE kategori_id = '$kategori_id'";
  $result = $conn->query($sql);
  if ($result->num_rows > 0) {
    // Her bir video için video etiketi oluştur
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
      echo '<video id="video_' . $row["id"] . '" controls>';
      echo '<source src="' . $row["src"] . '" type="video/mp4">';
      echo 'Your browser does not support the video tag.';
      echo '</video>';
      echo '<script>';
      echo 'document.getElementById("video_' . $row["id"] . '").addEventListener("play", function() {';
      echo 'izlenmeKaydet(' . $row["id"] . ');';
      echo '});';
      echo '</script>';
    }
  } else {
    echo "Bu kategoriye ait video bulunamadı.";
  }
  // Bağlantıyı kapat
  $conn->close();
  ?>

  izlenme_kaydet.php


  <?php
  // Veritabanı bağlantısı
  $servername = "localhost";
  $username = "root";
  $password = "";
  $dbname = "video";
  // Bağlantıyı oluştur
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  // Bağlantıyı kontrol et
  if ($conn->connect_error) {
    die("Bağlantı hatası: " . $conn->connect_error);
  }
  // Gelen verileri al
  $video_id = $_POST['video_id'];
  $izlenme_suresi = $_POST['izlenme_suresi'];
  // İzlenme geçmişini kaydet
  $sql = "INSERT INTO izlenme_gecmisi (video_id, izlenme_suresi) VALUES ('$video_id', '$izlenme_suresi')";
  if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "İzlenme geçmişi kaydedildi.";
  } else {
    echo "Hata: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  }
  // Bağlantıyı kapat
  $conn->close();
  ?>
 • 11-05-2024, 11:36:49
  #2
  Aldığın hatayı paylaşabilirmisin