• 28-03-2024, 20:34:45
  #1
  'use strict';

  function _typeof(obj) {
  return _typeof = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(obj) {
  return typeof obj
  } : function(obj) {
  return obj && "function" == typeof Symbol && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof obj
  }, _typeof(obj)
  }
  var url = require("url"),
  Host = module.exports;
  Host.alias = ["rg.to"], Host.autoDeleteAccount = !0;
  var useAPI = !1;
  Host.login = function(username, password, callback) {
  var j = rp.jar(),
  loginUrl = "https://rapidgator.net/auth/login";
  rp({
  uri: loginUrl,
  method: "POST",
  form: {
  "LoginForm[email]": username,
  "LoginForm[password]": password,
  "LoginForm[rememberMe]": 1
  },
  jar: j
  }).then(function(body) {
  var cookie = j.getCookieString(loginUrl);
  return /Invalid auth code/.test(body) ? callback(new Error("Invalid auth code")) : void callback(null, cookie)
  }).catch(function(err) {
  callback(err)
  })
  }, Host.check = function(cookie, callback) {
  rp = rp.defaults({
  headers: {
  cookie: cookie + ";lang=en"
  }
  }), rp("https://rapidgator.net/profile/index").then(function(body) {
  if (/premium">Free</.test(body)) return callback(new Error("Account free"));
  var t1 = body.lastIndexOf("Bandwith available</td>"),
  t2 = body.lastIndexOf("<td>Number of files</td>"),
  str = body.substring(t1, t2),
  regex = /<td>n(.*)</br/gm,
  match = regex.exec(str);
  return match ? callback(null, !0, "Bandwith available: " + match[1].trim()) : callback(new Error("Invalid account"))
  }).catch(function(err) {
  callback(err)
  })
  }, Host.download = function(link, cookie, callback) {
  var j = request.jar(),
  options = {
  uri: link,
  method: "HEAD",
  followRedirect: !0
  };
  request(options, function(err, res) {
  return err ? callback(err) : 503 === res.statusCode ? callback(new Error("Account limit")) : 400 <= res.statusCode ? callback(new Error("Link dead")) : void("" !== this.uri.href && (link = this.uri.href), options.uri = link, options.headers = {
  Cookie: cookie
  }, options.followRedirect = !1, options.method = "GET", options.jar = j, request(options, function(err, res, body) {
  if (503 === res.statusCode) return callback(new Error("Account limit"));
  if (400 <= res.statusCode) return callback(new Error("Link dead"));
  var file_cookie = j.getCookieString(options.uri);
  if (res.headers && "undefined" != typeof res.headers.location) return callback(null, {
  cookie: file_cookie,
  download: res.headers.location
  });
  var urlParse = url.parse(link),
  url_antifrodDownloadLog = "https://rapidgator.net/antifrod/SaveDownloadLog";
  url_antifrodDownloadLog = url_antifrodDownloadLog.replace("http:", urlParse.protocol);
  var regex = /var fid =(.*);/gm,
  match = regex.exec(body);
  if (!match) return callback(new Error("Link dead"));
  var fid = match[1].trim(),
  regex2 = /premium_download_link = '(.*)';/gm,
  premium_download_link = "",
  match2 = regex2.exec(body);
  if (match2) premium_download_link = match2[1].trim();
  else return callback(new Error("Link dead"));
  return "" === premium_download_link ? callback(new Error("Account limit")) : void(options.uri = url_antifrodDownloadLog, options.method = "POST", options.form = {
  fid: fid
  }, request(options, function(err) {
  return err ? callback(err) : callback(null, {
  cookie: file_cookie,
  download: premium_download_link
  })
  }))
  }))
  })
  };
  var API;


  Bu eklenti şuan çalışmıyor bunları düzeltip, bu ve buna benzer siteler için bu eklenti formatında kodlayabilir misiniz?
 • 28-03-2024, 20:37:32
  #2
  R10'UN EN İYİ AJANSI 🏆🥇
  hocam iş detayını ilet yardımcı olalım
 • 28-03-2024, 20:44:33
  #3
  Kod sanki otomatik oturum açıp kapatıyor, dosa indiriyor veya yüklüyor ama bu kısa kod parçası tam anlaşılır değil. Node.Js ve JavaScript karışımı bir şey.
  Kodun tamamına bakmak lazım.