Yabancı Amerikalı, Hollanda , Almayan ve benzeri ülkelerde infulancer'lar ile devamlı çalışma yapacağız.