@trollamagercek kullanici adi icin açık arttırma.
Başlangıç 10 TL
Minimum arttırma 2 TL
Son tekliften 12 saat sonra.