14.09.2020 tarihinde biticek olan İnstafly devredilecektir. - R10.net