@fikirbankasi kullanici adi açık arttırma ile satılık - R10.net