• 19-03-2023, 20:54:46
  #1
  function downloadFile($url) {
   // Instagram Video ve Fotoğraf İndirme
   if (preg_match('/instagram\.com\/(p|tv)\/([^\/]+)/', $url, $matches)) {
    $download_url = "https://www.instagram.com/{$matches[1]}/{$matches[2]}/media/?size=l";
    $extension = pathinfo($download_url, PATHINFO_EXTENSION);
    $folder = "instagram_" . ($extension == "mp4" ? "videos" : "photos");
   }
   // Instagram Hikaye İndirme
   elseif (preg_match('/instagram\.com\/stories\/([^\/]+)/', $url, $matches)) {
    $download_url = "https://www.instagram.com/stories/{$matches[1]}/?noscript=true";
    $extension = "jpg";
    $folder = "instagram_stories";
   }
   // Tiktok Video ve Fotoğraf İndirme
   elseif (preg_match('/tiktok\.com\/(@[^\/]+)\/(video\/\d+|image\/\d+)/', $url, $matches)) {
    $download_url = "https://www.tiktok.com/{$matches[1]}/{$matches[2]}";
    $extension = pathinfo($download_url, PATHINFO_EXTENSION);
    $folder = "tiktok_" . ($extension == "mp4" ? "videos" : "photos");
   }
   // Twitter Video ve Fotoğraf İndirme
   elseif (preg_match('/twitter\.com\/([^\/]+)\/status\/(\d+)/', $url, $matches)) {
    $html = file_get_contents($url);
    preg_match('/<meta property="og:image" content="([^"]+)"/', $html, $matches);
    $thumbnail_url = $matches[1];
    preg_match('/<meta property="og:video:url" content="([^"]+)"/', $html, $matches);
    $download_url = $matches[1];
    $extension = pathinfo($download_url, PATHINFO_EXTENSION);
    $folder = "twitter_" . ($extension == "mp4" ? "videos" : "photos");
   }
   // Facebook Video İndirme
   elseif (preg_match('/facebook\.com\/[^\/]+\/videos\/(\d+)/', $url, $matches)) {
    $download_url = "https://www.facebook.com/video/{$matches[1]}/";
    $html = file_get_contents($download_url);
    preg_match('/hd_src:"([^"]+)"/', $html, $matches);
    $download_url = $matches[1];
    $extension = "mp4";
    $folder = "facebook_videos";
   }
   // Diğer durumlar için hata ver
   else {
    die("Geçersiz URL");
   }
  
   if (!file_exists($folder)) {
    mkdir($folder, 0777, true);
   }
  
   // İndirme dosya yolu ve ismi
   $file_path = $folder."/".uniqid().'.'.$extension;
  
   // Dosyayı indir
   $file_contents = file_get_contents($download_url);
  
   // Dosyayı kaydet
   file_put_contents($file_path,$file_contents);
  
  // İndirme işlemi başarılıysa dosya yolu ve ismini geri döndür
  if ($file_contents !== false) {
  return $file_path;
  } else {
  die("Dosya indirilemedi");
  }
  }
  Kod çalışıyor da tiktok ve facebook çalışmıyor