Anket Konu Tasarımı Değerlendirme
Toplam Katılımcı Sayısı: 275
Konu Tasarımı Değerlendirme
0-20
%20,36 (56 Oy)
21-40
%6,18 (17 Oy)
41-60
%9,82 (27 Oy)
61-80
%16,36 (45 Oy)
81-100
%47,27 (130 Oy)