Chomr eklenti yaptırılacak + Mağazaya ekletirilecektir. - R10.net