1880 kelimelik İng, Arapça, Çince, Rusça ve Almanca - R10.net