Pascal Bilenler Bakabilir mi ? - R10.net
 • 12-10-2021, 21:38:54
  #1
  Merhaba,
  Alttaki seçim için verilen case of 'u if ile değiştirmek istiyorum ama olmuyor yardım edebilecek var mı ? Maalesef hiçbir kaynakda bulamadım if ile. Dediğim kısımı kırmızı ile gösterdim.

  USES CRT;
  label dongu;
  VAR
  sayi1,sayi2,toplama,carpma:integer;
  secim:char;
  begin
  dongu:
  clrscr;
  writeln('--------------- MENU ---------------');
  writeln('[+] --> GIRILEN SAYILARIN TOPLAMI');
  writeln('[x] --> GIRILEN SAYILARIN CARPIMI');
  writeln('------------------------------------');
  write('Lutfen Birinci Sayiyi Giriniz : ');readln(sayi1);
  write('Lutfen Ikinci Sayiyi Giriniz : ');readln(sayi2);
  write('Lutfen Bir Secim Yapiniz   : '); readln(secim);
  case secim of
  '+' :
   begin
  toplama :=sayi1+sayi2 ;
  writeln('Iki Sayini Toplami  : ',toplama);
  readln; goto dongu;
   end;
  'x','X','*' :
   begin
    carpma :=sayi1*sayi2;
  writeln('Iki Sayini Carpimi  : ',carpma );
  readln; goto dongu;
   end;
  ELSE BEGIN
   writeln('YANLIS TUSLAMA. PROGRAM KAPANIYOR...'); delay(2000); exit;
   END;
  
  end;///case sonu
  
   READLN;
  end.
  case secim of
  '+' :
  begin
  toplama :=sayi1+sayi2 ;
  writeln('Iki Sayini Toplami : ',toplama);
  readln; goto dongu;
  end;
  'x','X','*' :
  begin
  carpma :=sayi1*sayi2;
  writeln('Iki Sayini Carpimi : ',carpma );
  readln; goto dongu;
  end;
  ELSE BEGIN
  writeln('YANLIS TUSLAMA. PROGRAM KAPANIYOR...'); delay(2000); exit;
  END;


  end;///case sonu

  Bu seçimi if ile yapmam lazım.
 • 12-10-2021, 21:56:19
  #2
  programlama dillerinin hepsinde aynı hocam yapı
  sadece syntax dediğimiz yazımı pascal dili kurallarına göre yazacaksınız
  ...
  case secim of ---> bu kısmı silin

  if (secim = '+') then {
  toplama :=sayi1+sayi2 ;
  writeln('Iki Sayini Toplami : ',toplama);
  readln; goto dongu;
  }
  else if ((secim = 'x') or (secim = 'X') or (secim ='*') then {
  carpma :=sayi1*sayi2;
  writeln('Iki Sayini Carpimi : ',carpma );
  readln; goto dongu;
  end;
  ELSE BEGIN
  writeln('YANLIS TUSLAMA. PROGRAM KAPANIYOR...'); delay(2000); exit;
  }
 • 12-10-2021, 22:22:15
  #3
  BaRBaRYaN adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  programlama dillerinin hepsinde aynı hocam yapı
  sadece syntax dediğimiz yazımı pascal dili kurallarına göre yazacaksınız
  ...
  case secim of ---> bu kısmı silin

  if (secim = '+') then {
  toplama :=sayi1+sayi2 ;
  writeln('Iki Sayini Toplami : ',toplama);
  readln; goto dongu;
  }
  else if ((secim = 'x') or (secim = 'X') or (secim ='*') then {
  carpma :=sayi1*sayi2;
  writeln('Iki Sayini Carpimi : ',carpma );
  readln; goto dongu;
  end;
  ELSE BEGIN
  writeln('YANLIS TUSLAMA. PROGRAM KAPANIYOR...'); delay(2000); exit;
  }

  Dediğiniz gibi yaptığım "Lutfen Bir Secim Yapiniz " dediği yerde yazıyorum hemen programdan atıyor.
 • 12-10-2021, 22:54:55
  #4
  LETRX adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Dediğiniz gibi yaptığım "Lutfen Bir Secim Yapiniz " dediği yerde yazıyorum hemen programdan atıyor.
  USES CRT;
  label dongu;
  VAR
  sayi1,sayi2,toplama,carpma:integer;
  secim:char;
  begin
  dongu:
  clrscr;
  writeln('--------------- MENU ---------------');
  writeln('[+] --> GIRILEN SAYILARIN TOPLAMI');
  writeln('[x] --> GIRILEN SAYILARIN CARPIMI');
  writeln('------------------------------------');
  write('Lutfen Birinci Sayiyi Giriniz : ');readln(sayi1);
  write('Lutfen Ikinci Sayiyi Giriniz : ');readln(sayi2);
  write('Lutfen Bir Secim Yapiniz : '); readln(secim);
  
  if (secim = '+') then
  begin
  toplama :=sayi1+sayi2 ;
  writeln('Iki Sayini Toplami : ',toplama);
  readln;
  goto dongu;
  end
  else if ((secim = 'x') OR (secim = 'X') OR (secim ='*')) then
  begin
  carpma :=sayi1*sayi2;
  writeln('Iki Sayini Carpimi : ',carpma );
  readln;
  goto dongu;
  end
  ELSE BEGIN
  writeln('YANLIS TUSLAMA. PROGRAM KAPANIYOR...'); delay(2000); exit;
  END;
  
  READLN;
  end.
 • 12-10-2021, 23:05:37
  #5
  BaRBaRYaN adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  USES CRT;
  label dongu;
  VAR
  sayi1,sayi2,toplama,carpma:integer;
  secim:char;
  begin
  dongu:
  clrscr;
  writeln('--------------- MENU ---------------');
  writeln('[+] --> GIRILEN SAYILARIN TOPLAMI');
  writeln('[x] --> GIRILEN SAYILARIN CARPIMI');
  writeln('------------------------------------');
  write('Lutfen Birinci Sayiyi Giriniz : ');readln(sayi1);
  write('Lutfen Ikinci Sayiyi Giriniz : ');readln(sayi2);
  write('Lutfen Bir Secim Yapiniz : '); readln(secim);
  
  if (secim = '+') then
  begin
  toplama :=sayi1+sayi2 ;
  writeln('Iki Sayini Toplami : ',toplama);
  readln;
  goto dongu;
  end
  else if ((secim = 'x') OR (secim = 'X') OR (secim ='*')) then
  begin
  carpma :=sayi1*sayi2;
  writeln('Iki Sayini Carpimi : ',carpma );
  readln;
  goto dongu;
  end
  ELSE BEGIN
  writeln('YANLIS TUSLAMA. PROGRAM KAPANIYOR...'); delay(2000); exit;
  END;
  
  READLN;
  end.
  Teşekkürler hocam çalıştı.
 • 13-10-2021, 19:19:08
  #6
  LETRX adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Teşekkürler hocam çalıştı.
  .
  bu sefer test edip paylaştım
  en son 26 yıl önce kullanmıştım