Hangi hatayı yapıştırayım buraya şaşırdım mailime bir girdimki ne göreyim sayısız mail gelmiş db error hepsindede farklı farklı yerlerde hata veriyor yardıma ihtiyacım var.

bir kaçtanesini yapıştırayım buraya

Database error in vBulletin 3.8.4:

Invalid SQL:

            SELECT count(*)as cnt,max(dateline) as lastupdate
            FROM groupmessage
            WHERE groupid='1';

MySQL Error  : Unknown column 'groupid' in 'where clause'
Error Number : 1054
Request Date : Friday, April 9th 2010 @ 02:00:34 AM
Error Date  : Friday, April 9th 2010 @ 02:00:35 AM

Database error in vBulletin 3.8.4:

Invalid SQL:

    SELECT rssfeed.*, rssfeed.options AS rssoptions, user.*, forum.forumid
    FROM rssfeed AS rssfeed
    INNER JOIN user AS user ON (user.userid = rssfeed.userid)
    INNER JOIN forum AS forum ON (forum.forumid = rssfeed.forumid)
    WHERE rssfeed.options & 1;

MySQL Error  : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Thursday, April 8th 2010 @ 10:20:13 PM
Error Date  : Thursday, April 8th 2010 @ 10:20:43 PM

Database error in vBulletin 3.8.4:

Invalid SQL:

            (SELECT permissions, permissions2, FIND_IN_SET(forumid, '180,172,-1') AS pos, forumid
            FROM moderator
            WHERE userid = 115 AND forumid IN (180,172,-1)
            ORDER BY pos ASC
            LIMIT 1)
            UNION
            (SELECT permissions, permissions2, 0, forumid
            FROM moderator
            WHERE userid = 115 AND forumid = -1
            );

MySQL Error  : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Thursday, April 8th 2010 @ 03:21:44 PM
Error Date  : Thursday, April 8th 2010 @ 03:22:09 PM

Database error in vBulletin :

mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
/home/wahren/public_html/forums/includes/class_core.php on line 312

MySQL Error  :
Error Number :
Request Date : Thursday, April 8th 2010 @ 06:13:18 AM
Error Date  : Thursday, April 8th 2010 @ 06:13:18 AM
Invalid SQL:

            SELECT
                post.*, post.username AS postusername, post.ipaddress AS ip, IF(post.visible = 2, 1, 0) AS isdeleted,
                user.*, userfield.*, usertextfield.*,
                icon.title as icontitle, icon.iconpath,
                avatar.avatarpath, NOT ISNULL(customavatar.userid) AS hascustomavatar, customavatar.dateline AS avatardateline,customavatar.width AS avwidth,customavatar.height AS avheight,

                editlog.userid AS edit_userid, editlog.username AS edit_username, editlog.dateline AS edit_dateline,
                editlog.reason AS edit_reason, editlog.hashistory,
                postparsed.pagetext_html, postparsed.hasimages,
                sigparsed.signatureparsed, sigparsed.hasimages AS sighasimages,
                sigpic.userid AS sigpic, sigpic.dateline AS sigpicdateline, sigpic.width AS sigpicwidth, sigpic.height AS sigpicheight,
                IF(displaygroupid=0, user.usergroupid, displaygroupid) AS displaygroupid, infractiongroupid


            FROM post AS post
            LEFT JOIN user AS user ON(user.userid = post.userid)
            LEFT JOIN userfield AS userfield ON(userfield.userid = user.userid)
            LEFT JOIN usertextfield AS usertextfield ON(usertextfield.userid = user.userid)
            LEFT JOIN icon AS icon ON(icon.iconid = post.iconid)
            LEFT JOIN avatar AS avatar ON(avatar.avatarid = user.avatarid) LEFT JOIN customavatar AS customavatar ON(customavatar.userid = user.userid)

            LEFT JOIN editlog AS editlog ON(editlog.postid = post.postid)
            LEFT JOIN postparsed AS postparsed ON(postparsed.postid = post.postid AND postparsed.styleid = 2 AND postparsed.languageid = 2)
            LEFT JOIN sigparsed AS sigparsed ON(sigparsed.userid = user.userid AND sigparsed.styleid = 2 AND sigparsed.languageid = 2)
            LEFT JOIN sigpic AS sigpic ON(sigpic.userid = post.userid)

            WHERE post.threadid = 473 AND post.dateline > 1270586782 AND (post.visible = 1 OR post.postid = 10212)

            ORDER BY dateline;

MySQL Error  : MySQL server has gone away
Error Number : 2006
Request Date : Tuesday, April 6th 2010 @ 11:47:54 PM
Error Date  : Tuesday, April 6th 2010 @ 11:49:21 PM

VE bunlar gibi çeşit çeşit hatalar..

Siz sormadan cevaplayayım ; Güncelleme felan yapmadım ilk kurduğum version ile devam ediyorum.