Sadece %90 ile bozum yapacak olanlar yazsın.

@Tory33; ile işlem tamamlanmıştır.