Coinmarketcap
Dextools.io
Pinksale
Bu alanlarda bizi trend yapacak algoritmayı bulup ona uygun bir sistem geliştirecek arkadaşlara ihtiyacımız vardır.