Navmenüye item ekledikçe sola kayıyor ve scroll bar y ekseninde (Yatay) aktif hale geliyor.

Yazılarımı küçültmeliyim, yoksa itemlerin margin ve padding değerlerini mi düşürmeliyim?
1920x1080 çözünürlükte full sığıyor ama bir alt çözünürlükte sığmayan itemler sayfadan dışarı çıkıyor.

KOD YAPISI:
NOT: İtem isimlerini olayı net anlatabilmek adına rastgele verdim.
<div class="navbar-expand-md">
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-menu">
     <div class="navbar navbar-light">
      <div class="container-fluid">
       <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><polyline points="5 12 3 12 12 3 21 12 19 12"></polyline><path d="M5 12v7a2 2 0 0 0 2 2h10a2 2 0 0 0 2 -2v-7"></path><path d="M9 21v-6a2 2 0 0 1 2 -2h2a2 2 0 0 1 2 2v6"></path></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Home
          </span>
         </a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#navbar-base" data-bs-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><polyline points="12 3 20 7.5 20 16.5 12 21 4 16.5 4 7.5 12 3"></polyline><line x1="12" y1="12" x2="20" y2="7.5"></line><line x1="12" y1="12" x2="12" y2="21"></line><line x1="12" y1="12" x2="4" y2="7.5"></line><line x1="16" y1="5.25" x2="8" y2="9.75"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Interface
          </span>
         </a>
         <div class="dropdown-menu">
          <div class="dropdown-menu-columns">
           <div class="dropdown-menu-column">
            <a class="dropdown-item" href="./empty.html">
             Empty page
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./accordion.html">
             Accordion
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./blank.html">
             Blank page
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./buttons.html">
             Buttons
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./cards.html">
             Cards
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./cards-masonry.html">
             Cards Masonry
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./colors.html">
             Colors
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./dropdowns.html">
             Dropdowns
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./icons.html">
             Icons
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./modals.html">
             Modals
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./maps.html">
             Maps
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./map-fullsize.html">
             Map fullsize
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./maps-vector.html">
             Vector maps
            </a>
           </div>
           <div class="dropdown-menu-column">
            <a class="dropdown-item" href="./navigation.html">
             Navigation
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./charts.html">
             Charts
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./pagination.html">
             Pagination
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./skeleton.html">
             Skeleton
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./tabs.html">
             Tabs
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./tables.html">
             Tables
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./carousel.html">
             Carousel
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./lists.html">
             Lists
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./typography.html">
             Typography
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./markdown.html">
             Markdown
            </a>
            <div class="dropend">
             <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#sidebar-authentication" data-bs-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">
              Authentication
             </a>
             <div class="dropdown-menu">
              <a href="./sign-in.html" class="dropdown-item">Sign in</a>
              <a href="./sign-up.html" class="dropdown-item">Sign up</a>
              <a href="./forgot-password.html" class="dropdown-item">Forgot password</a>
              <a href="./terms-of-service.html" class="dropdown-item">Terms of service</a>
              <a href="./auth-lock.html" class="dropdown-item">Lock screen</a>
             </div>
            </div>
            <div class="dropend">
             <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#sidebar-error" data-bs-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">
              Error pages
             </a>
             <div class="dropdown-menu">
              <a href="./error-404.html" class="dropdown-item">404 page</a>
              <a href="./error-500.html" class="dropdown-item">500 page</a>
              <a href="./error-maintenance.html" class="dropdown-item">Maintenance page</a>
             </div>
            </div>
           </div>
          </div>
         </div>
        </li>
        <li class="nav-item active">
         <a class="nav-link" href="./form-elements.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><polyline points="9 11 12 14 20 6"></polyline><path d="M20 12v6a2 2 0 0 1 -2 2h-12a2 2 0 0 1 -2 -2v-12a2 2 0 0 1 2 -2h9"></path></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Form elements
          </span>
         </a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#navbar-extra" data-bs-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M12 17.75l-6.172 3.245l1.179 -6.873l-5 -4.867l6.9 -1l3.086 -6.253l3.086 6.253l6.9 1l-5 4.867l1.179 6.873z"></path></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Extra
          </span>
         </a>
         <div class="dropdown-menu">
          <a class="dropdown-item" href="./activity.html">
           Activity
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./gallery.html">
           Gallery
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./invoice.html">
           Invoice
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./search-results.html">
           Search results
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./pricing.html">
           Pricing cards
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./users.html">
           Users
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./license.html">
           License
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./music.html">
           Music
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./widgets.html">
           Widgets
          </a>
          <a class="dropdown-item" href="./wizard.html">
           Wizard
          </a>
         </div>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#navbar-layout" data-bs-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><rect x="4" y="4" width="6" height="5" rx="2"></rect><rect x="4" y="13" width="6" height="7" rx="2"></rect><rect x="14" y="4" width="6" height="7" rx="2"></rect><rect x="14" y="15" width="6" height="5" rx="2"></rect></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Layout
          </span>
         </a>
         <div class="dropdown-menu">
          <div class="dropdown-menu-columns">
           <div class="dropdown-menu-column">
            <a class="dropdown-item" href="./layout-horizontal.html">
             Horizontal
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-vertical.html">
             Vertical
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-vertical-transparent.html">
             Vertical transparent
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-vertical-right.html">
             Right vertical
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-condensed.html">
             Condensed
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-condensed-dark.html">
             Condensed dark
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-combo.html">
             Combined
            </a>
           </div>
           <div class="dropdown-menu-column">
            <a class="dropdown-item" href="./layout-navbar-dark.html">
             Navbar dark
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-navbar-sticky.html">
             Navbar sticky
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-navbar-overlap.html">
             Navbar overlap
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-dark.html">
             Dark mode
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-rtl.html">
             RTL mode
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-fluid.html">
             Fluid
            </a>
            <a class="dropdown-item" href="./layout-fluid-vertical.html">
             Fluid vertical
            </a>
           </div>
          </div>
         </div>
        </li>
        
  <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
  <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
  <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
  <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
  <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
<li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
<li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li><li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./docs/index.html">
          <span class="nav-link-icon d-md-none d-lg-inline-block">
           <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"></path><path d="M14 3v4a1 1 0 0 0 1 1h4"></path><path d="M17 21h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-14a2 2 0 0 1 2 -2h7l5 5v11a2 2 0 0 1 -2 2z"></path><line x1="9" y1="9" x2="10" y2="9"></line><line x1="9" y1="13" x2="15" y2="13"></line><line x1="9" y1="17" x2="15" y2="17"></line></svg>
          </span>
          <span class="nav-link-title">
           Documentation
          </span>
         </a>
        </li>
       </ul>
       
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>