• 26-07-2021, 00:30:49
  #1
  Merhabalar,

  Mevcut da incelemede olup matrah artırımı yapacak arkadaşlar için bu konuyu açtım.

  Matrah artırımı yapacak arkadaşlar kazandığı tutar üzerinden değilde asgari tutarlar üzerinden artırım yapıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ve herkesin bilmediği bir nokta var. Asgari tutardan yaptığınız matrah artırımları eksik olabilir. Banka hesabınıza nekadar ödeme geldiyse o tutar üzerinden matrah artırımı yapmanız gerekiyor olabilir. İyicene araştırmak gerekiyor.

  Bana müfettişim eğer asgari tutarlardan yaparsanız aradaki tutarı tarh ederiz diye söyledi. Tabi bende bu konuyu işi çok iyi bilen hukukcu ve mali müşavir kişilere danıştım. Ehil kişilere mail attım ve müfettişin doğru söylediğini onayladılar.

  Örnek: 2019 yılında hesabınıza 200.000 bin TL. gelmişse hem gelir vergisi hemde kdv yönünden 200 bin TL. üzerinden artıracaksınız. Devletin belirlediği asgari tutardan artırırsanız 31 ağustos dan sonra inceleme devam eder ve aradaki farkı tarh edebilirler.

  Bazı müfettişlerde bu konuyu tam olarak bilmiyor ve size asgariden artırın diyorlar sonra yarına bir gün sizi geri çağırıp asgariden değilmiş diyerek incelemeye devam edebilirler. Ben hesabıma nekadar geldiyse o tutarlar üzerinden artırım yaptım.

  Not: Hiç incelemeye girmemiş arkadaşlar asgariden artırabilirler diye söyledi benim müfettiş. Yani hiç incelemeye girmediyseniz ister 1 milyon lira ister 1 lira kazanmış olun asgari tutardan yapabilirsiniz.

  Bu konuyu detaylı araştırın arkadaşlar tam olarak kimse birşey bilmiyor bazı kişiler asgariden artırın diyor bazı kişiler hesabınıza nekadar yattıysa onun üzerinden artırın diyorlar. Kanun 31 ağustosa kadar devam ediyor. Gün bitmeden doğru şekilde yapmakta fayda var. Aşağıda muhasebe uzmanı engin şahin'in bir tweetine de paylaşıyorum. Tweeti açarsanız eğer kendiside hesabınıza gelen tutarlar üzerinden artrım yapın diye söyledi.  https://twitter.com/enginsahin_info/...57459720376322
 • 26-07-2021, 00:33:51
  #2
  Misafir
  Asgariden artırım yapan ne kadar ödeme yapıyor bilginiz var mi?
 • 27-07-2021, 13:53:36
  #3
  Bilgi hatalı. Müfettişin talebi kanuna ve ilgili alt düzenlemelere aykırı. Matrah artırımının özüne de aykırı.
  Müfettişin talebi doğru diyen kişi iyi bir vergi uzmanı da değildir, hukukçu da değildir.

  İncelemesi devam edip de matrah artırımı yapan (asgariden) birçok müşterimiz var. Dosyaları kapatıldı veya kapatılacak.

  7326 sayılı vergi barışı yasasında:


  Matrah ve vergi artırımı
  MADDE 5 – (1) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz."


  "a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, "


  "a) Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden "


  Adı üzerinde matrah artırımı. Kanuna göre yıllık beyannamelerdeki vergiye esas alınan matrah artırılır. Yani verginin alındığı matrah. Matrah nedir? Genel olarak geliriniz üzerinden yapmış olduğunuz çeşitli giderlerin/masrafların düşülmesi sonucunda ulaşılan rakamdır. Yani yıllık 1.000.000 TL hesabınıza google tarafından para yatmış olsun. Bu geliri elde etmek için örneğin %'50 si yani 500.000 TL tutarında personel, yazılım, donanım, internet vs giderleriniz olduğu düşünülürse, 1.000.000-500.000=500.000 TL vergi matrahınız oluşur ve bu matrah üzerinden matrah artışı yapılır.


  İncelemesi devam eden kişilerin matrahı henüz belli değildir!!! Dolayısıyla bunu bilen ve düşünen Maliye, vergi kaydı hiç olmayan veya gelirini vergi dairesi bilgisi dışında bırakan mükelleflerin matrah artırımıyla ilgili bir düzenleme yapmış ve bunu genel tebliğiyle duyurmuştur. Bu yüzden söz konusu maliye bakanlığının belirlemiş olduğu asgari rakamlara göre matrah artırımı yapılır. Ayrıca vergi inceleme raporları, genel tebliğlere aykırı olarak ya-zı-la-maz. Yazılırsa hiçbir hükmü olmaz. Bu işler kişilerin kendi yorumuna göre olmaz. Kanunda, genel tebliğde ne varsa, o hükümlere göre hareket edilir.


  YAPILACAK İŞ:


  Matrah artırımını asgari rakamlardan yapmak ve dosyanın kapanmasını veya kapanmamasını beklemek. Fark matrah artırımı rakamı vs gibi herhangi bir sıkıntı çıkarsa dava yoluna gitmek.


  Eliniz kolunuz bağlı bir şey yapamıyorsanız.


  1-Müfettişin dediği şekilde hareket edip matrah artırımı yapmak ve çıkan rakamı tıpkı trafik cezalarında olduğu gibi ödemek.
  2-04 ağustos tarihini beklemek. 3 ağustos tarihinde vergi inceleme dosyası kapanacaktır.
  3-Bir dilekçe ile vergi dairesine müracaat etmek. (ben matrah artırımını sehven yanlış yaptım, şu kadar olacakken, şu kadar yapmışım, ödemem gereken şu kadar olacakken, şu kadar fazla olmuş. Bunun düzeltilmesini ve aradaki fark olan fazlalık şu kadar rakamın iadesini talep ediyorum.
  4-Vergi dairesi ya beyannamenizi düzeltecek ya da talebinizi reddedecek.
  5-Talep reddedilirse vergi mahkemesine iptal davası açmak ve davayı kazanarak aradaki fazlalığı faiziyle birlikte iade almak.
  6-Danıştay 4. Dairesi 06.10.2020 tarih ve E:2020/2183 K:2020/3476 sayılı ilamı da bu yöndedir:
  "Davacı şirketin 7143 sayılı Kanun’da yer alan asgari matrah oranını beyan etmek istediği, İlgili Kanun hükmü gereği dava konusu dönemde ticari hayatın olağan akışına uygun olarak davacının 2017 kurumlar vergisi matrahının %15'ini beyan etme olanağı varken, %100 oranında matrah artırımında bulunmasının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Bu haliyle de yapılan matrah artırım oranının yanlışlıkla yazıldığının kabulü gerektiği belirterek, yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıyor ve aksi yöndeki Bölge İdare mahkemesi kararını bozuyor.

 • 29-07-2021, 15:31:24
  #4
  @kenankenan; Bey merhaba.

  1) Birinci durumda geçmiş yıllarda mükellefiyet kaydı olmayanlarda, kayıt dışı gelirleri ne olursa olsun asgari tutardan matrah artırımı yapmak koruma sağlıyor. Burası tamam.

  2) Fakat ikinci durumda kişinin geçmiş yıllarda mükellefiyet kaydı olduğunu (veya şirketi olduğunu) ve hala faaliyetine devam ettiğini düşünelim. Burada aklıma takılan bir soru var. Burada kişinin / şirketin mükellefiyet kaydının olduğu geçmiş bir yılda örneğin 10 milyon TL gelir (kâr) elde ettiğini ve hiç vergi ödemediğini veya çok çok düşük tutarlarda vergi ödediğini düşünelim. Bu kişi / şirket o yıl için asgari tutardan matrah artırımı yaparsa "hiç bir şekilde inceleme / tarhiyat yapılamaz" maddesi gereğince koruma sağlanıyor mu? Yoksa kayıt dışı bırakılan matrahın tespiti için inceleme yapılabiliyor mu? İnceleme yapılabiliyorsa bu durumda inceleme sonucunda matrah artırımı yapılan asgari tutarın üzerindeki tutar mı vergilendiriliyor?

  Teşekkürler.
 • 29-07-2021, 18:46:39
  #5
  Stack adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  @kenankenan; Bey merhaba.

  1) Birinci durumda geçmiş yıllarda mükellefiyet kaydı olmayanlarda, kayıt dışı gelirleri ne olursa olsun asgari tutardan matrah artırımı yapmak koruma sağlıyor. Burası tamam.

  2) Fakat ikinci durumda kişinin geçmiş yıllarda mükellefiyet kaydı olduğunu (veya şirketi olduğunu) ve hala faaliyetine devam ettiğini düşünelim. Burada aklıma takılan bir soru var. Burada kişinin / şirketin mükellefiyet kaydının olduğu geçmiş bir yılda örneğin 10 milyon TL gelir (kâr) elde ettiğini ve hiç vergi ödemediğini veya çok çok düşük tutarlarda vergi ödediğini düşünelim. Bu kişi / şirket o yıl için asgari tutardan matrah artırımı yaparsa "hiç bir şekilde inceleme / tarhiyat yapılamaz" maddesi gereğince koruma sağlanıyor mu? Yoksa kayıt dışı bırakılan matrahın tespiti için inceleme yapılabiliyor mu? İnceleme yapılabiliyorsa bu durumda inceleme sonucunda matrah artırımı yapılan asgari tutarın üzerindeki tutar mı vergilendiriliyor?

  Teşekkürler.
  2. Şirket diyelim ki öteden beri faaliyette ama gelirinin 10 milyon liralık kısmını gizledi, fatura kesmedi. Bu gizlediği gelirin kdv sini ne de kazanç vergisini beyan etmedi. Daha doğrusu verdiği beyannamelere dahil etmedi.

  önceki yıl beyannamesinde beyan ettiği matraha tabi kazanç + kdv beyannamelerindeki hesaplanan kdv rakamını dikkate alarak matrah artırımı yapıyoruz. Gizlediği kazanç dikkate alınmıyor. Firma, söz konusu kayıt dışı kazancını aklamış oluyor. Yani sonradan kişinin bu kayıt dışı gelirle ilgili ne kdv ne de kazanç vergisi sorgulanamıyor.