Youtube'da yurtiçi/yurtdışı izlenmelerine göre KDV'nin durumu hakkında özelge - R10.net
 • 14-01-2021, 15:55:29
  #1
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü
  Sayı: 93996897-130-E.64952
  Tarih: 12.08.2020
  Konu: Youtube'da yayınlanan videolarda yer alan reklam gelirlerinin KDV'ye tabi olup olmadığı
  İlgi: 14/12/2018 tarihli özelge talep formu.
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, video çekim faaliyetiyle iştigal ettiğinizi, ancak bu videoların ücret karşılığında satışını yapmadığınızı, … firmasının bu videoları kendisine ait olan … web sitesinde yayınladığını, söz konusu Şirket tarafından videolarınızın belirli aralıklarına reklam yerleştirildiği, bu reklamların ise izlenen ülkelere göre farklılık gösterdiği, … tarafından sunulan ara yüzden de videolarınızın hangi ülkede ne kadar izlendiği ve izlenme oranına bağlı olarak ne kadar reklam geliri elde edildiğinin anlaşıldığı, Türkiye'de yararlanma oranının ortalama % 13 olduğu, elde edilen reklam geliri üzerinden İrlanda firması olan … tarafınıza belirli bir oranda pay verdiği belirtilerek, konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
  - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
  - 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,
  - 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,
  - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,
  - 12/2 nci maddesinde ise, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği
  hüküm altına alınmıştır.
  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II.A/2.1.) bölümünde;
  "3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;
  - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
  - Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
  gerekir.
  Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.
  Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.
  …"
  açıklamalarına yer verilmiştir.
  Buna göre, …’da yayımlanan video içeriklerinizin münhasıran yurt dışında izlenme karşılığında sunulan bir video gösterim hizmeti olması halinde, söz konusu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre (hizmet ihracına ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla) hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
  Ancak, …’da yayımlanan video içeriklerinizin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de izlenmesinin mümkün olması durumunda, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde ettiğiniz gelirlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  ---------------------------------

  Kısaca bir videonun yurtdışına münhasır olmadığı, yurtiçinde de izlenme ihtimali olduğu müddetçe KDV'nin konusuna girer görüşü verilmiştir.
 • 14-01-2021, 16:02:45
  #2
  Yani yurtdışından 1 milyon izlenme gelsin Türkiye'den 1 izlenme gelsin yurtdışından gelen izlenmeyi de yurtiçiymiş gibi gösterip kdv ye tabi hale getiriyor şeklinde anladım doğru mu? Bu durumda kanalın Türkiye'ye kapatılması sorunu çözer mi?
 • 14-01-2021, 16:17:29
  #3
  Valla muktezaya göre yurtiçine izlenmelerin kapatılması "yurt dışında izlenme karşılığında sunulan bir video gösterim hizmeti olması" manasına gelir diye düşünüyorum, bu şekilde bir savunma mümkün gözükmekte.
 • 14-01-2021, 16:18:05
  #4
  Ben böyle bir saçmalık görmedim yani ben videomu Dünyada 1 milyon kişiye izletip Türkiye de 10 kişi izlediğinde tamamına kdv mi ödeyeceğim. İnanmıyorum gerçekten 🤦🏻♂
 • 14-01-2021, 17:04:28
  #5
  benimmuhasebecim adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Ben böyle bir saçmalık görmedim yani ben videomu Dünyada 1 milyon kişiye izletip Türkiye de 10 kişi izlediğinde tamamına kdv mi ödeyeceğim. İnanmıyorum gerçekten 🤦🏻♂
  Böyle bir argümanları var

  Başka bir özelgede ayrım yoksa böyle yapılır diyor. Kafalarına göre
 • 14-01-2021, 17:05:32
  #6
  % 0,01 bile olsa Türkiye'den izlenim olacaktır, bu nasıl bir saçmalıktır
 • 14-01-2021, 18:29:37
  #7
  pullbiber adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü
  Sayı: 93996897-130-E.64952
  Tarih: 12.08.2020
  Konu: Youtube'da yayınlanan videolarda yer alan reklam gelirlerinin KDV'ye tabi olup olmadığı
  İlgi: 14/12/2018 tarihli özelge talep formu.
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, video çekim faaliyetiyle iştigal ettiğinizi, ancak bu videoların ücret karşılığında satışını yapmadığınızı, … firmasının bu videoları kendisine ait olan … web sitesinde yayınladığını, söz konusu Şirket tarafından videolarınızın belirli aralıklarına reklam yerleştirildiği, bu reklamların ise izlenen ülkelere göre farklılık gösterdiği, … tarafından sunulan ara yüzden de videolarınızın hangi ülkede ne kadar izlendiği ve izlenme oranına bağlı olarak ne kadar reklam geliri elde edildiğinin anlaşıldığı, Türkiye'de yararlanma oranının ortalama % 13 olduğu, elde edilen reklam geliri üzerinden İrlanda firması olan … tarafınıza belirli bir oranda pay verdiği belirtilerek, konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
  - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
  - 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,
  - 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,
  - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,
  - 12/2 nci maddesinde ise, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği
  hüküm altına alınmıştır.
  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II.A/2.1.) bölümünde;
  "3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;
  - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
  - Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
  gerekir.
  Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.
  Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.
  …"
  açıklamalarına yer verilmiştir.
  Buna göre, …’da yayımlanan video içeriklerinizin münhasıran yurt dışında izlenme karşılığında sunulan bir video gösterim hizmeti olması halinde, söz konusu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre (hizmet ihracına ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla) hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
  Ancak, …’da yayımlanan video içeriklerinizin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de izlenmesinin mümkün olması durumunda, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde ettiğiniz gelirlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  ---------------------------------

  Kısaca bir videonun yurtdışına münhasır olmadığı, yurtiçinde de izlenme ihtimali olduğu müddetçe KDV'nin konusuna girer görüşü verilmiştir.
  Çok adaletsiz gerçekten, kişinin videosu tamamen yurtdışına hitap etsede, kendi videosunu kontrol amaclıda olsa izler herhalde ama özelgede "izlenmesinin mümkün olması durumunda" bile hizmet ihracı olmaz diyor. Yani sen kendin bile izlesen, o izlenmeden para bile kazanmasan tüm hepsine KDV ödeyeceksin demek
 • 14-01-2021, 19:07:19
  #8
  pullbiber adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü
  Sayı: 93996897-130-E.64952
  Tarih: 12.08.2020
  Konu: Youtube'da yayınlanan videolarda yer alan reklam gelirlerinin KDV'ye tabi olup olmadığı
  İlgi: 14/12/2018 tarihli özelge talep formu.
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, video çekim faaliyetiyle iştigal ettiğinizi, ancak bu videoların ücret karşılığında satışını yapmadığınızı, … firmasının bu videoları kendisine ait olan … web sitesinde yayınladığını, söz konusu Şirket tarafından videolarınızın belirli aralıklarına reklam yerleştirildiği, bu reklamların ise izlenen ülkelere göre farklılık gösterdiği, … tarafından sunulan ara yüzden de videolarınızın hangi ülkede ne kadar izlendiği ve izlenme oranına bağlı olarak ne kadar reklam geliri elde edildiğinin anlaşıldığı, Türkiye'de yararlanma oranının ortalama % 13 olduğu, elde edilen reklam geliri üzerinden İrlanda firması olan … tarafınıza belirli bir oranda pay verdiği belirtilerek, konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
  - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
  - 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,
  - 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,
  - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,
  - 12/2 nci maddesinde ise, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği
  hüküm altına alınmıştır.
  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II.A/2.1.) bölümünde;
  "3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;
  - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
  - Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
  gerekir.
  Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.
  Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.
  …"
  açıklamalarına yer verilmiştir.
  Buna göre, …’da yayımlanan video içeriklerinizin münhasıran yurt dışında izlenme karşılığında sunulan bir video gösterim hizmeti olması halinde, söz konusu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre (hizmet ihracına ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla) hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
  Ancak, …’da yayımlanan video içeriklerinizin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de izlenmesinin mümkün olması durumunda, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde ettiğiniz gelirlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

  ---------------------------------

  Kısaca bir videonun yurtdışına münhasır olmadığı, yurtiçinde de izlenme ihtimali olduğu müddetçe KDV'nin konusuna girer görüşü verilmiştir.
  Kişisel görüşümdür; Soru yanlış ifade edilmiş, dolayısıyla verilen cevap da yanlış olmuş.
  Bence vergi hukukumuzda özelgelerin hiç bir anlamı yoktur. % 99,9 kamu lehine yazılır. Çünkü kimse vereceği bir ifade veya görüş ile kamuyu zarara uğratmak istemez. En azından öyle bir suçlamayla karşılaşmamak için her talebinize, vergiye tabidir şeklinde cevap yazılır. Ben de özelgeyi yazan birimde çalışsam bu şekilde yazardım. Özelgelerin altında şu not/uyarı yazar "Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır."
  Bu ifadeye göre size verilen bilgi sıkıntılı bile olsa, verginin aslını kesinlikle isterler.
  Geçenlerde bir arkadaşınızla görüştüm, özelgesi elinde olduğu halde bütün vergi ve cezalar, gecikme zammıyla birlikte talep edilmişti.

  Kenan GÜMÜŞ
  Mali Müşavir
  sn.kenangumus@gmail.com
 • 14-01-2021, 22:05:37
  #9
  Hizmet parçalanabilir olduğu nispette bu yorum doğru olmaz. Nitekim ülkelere göre gösterim nispeti bellidir. Zorlama bir yorum olmuş.
Yukarı