Vergi tekniği raporundan neden KDV ihracatı sayılmaz ve neden müstesna kazanç sayılmaz - eser yazılı - Sayfa 7 - R10.net
 • 16-09-2020, 12:05:31
  #55
  MonsterMMORPG adlı üyeden alıntı
  üstat çok teşekkürler cevabınız için. bencede olay çok net. hala bu aykırı yorumlayanları bende anlayamıyorum

  bu kıyas ve yorum yasağı ile ilgili bir kanun maddesi var mı acaba?
  Ayrıca elimde yukarıda yazdıklarımı doğrulayan emsal Danıştay kararları var. Bir şey yazıyorsam arkasında belgesi vardır arkadaşlar.

  Faturaya bu kadar takmayın. İthalat ihracat işlemlerinde fatura hiç bir işe yaramaz. Onun yerine faturadan daha güvenli ve daha üstün olan fakat vergi usul kanununda adı geçmeyen gümrük beyannamesi, sigorta navlun evrakları, transfer nakliye vs evrakları gibi evraklar kullanılır. Mesela yabancı bir ülkeye mal sattığımızda fatura düzenlenir ama biz faturayı değil gümrük beyannamesinin üzerindeki bilgiler, gümrük beyannamesinin kapanış tarihi, kapanış tarihindeki döviz kuru gibi bilgilerle muhasebe kaydı yaparız ve kdv iadesi isteriz. Maliyeye ihracat faturası vermeyiz bile. Sistem gümrük beyannamesinden çıkan malları ve adedi otomatik olarak kontrol eder. Yani temel vergi kanunlarımızda yer almasa bile faturadan daha üstün belgeler vardır.

  Sırf fatura düzenlenmediği için kdv uygulanan arkadaşlar bu tarafa doğru yanaşabilirsiniz
  . 😁

  Kenan Gümüş
  S.m.mali müşavir
  sn.kenangumus@gmail.com
 • 16-09-2020, 12:46:21
  #56
  kenankenan adlı üyeden alıntı
  Ayrıca elimde yukarıda yazdıklarımı doğrulayan emsal Danıştay kararları var. Bir şey yazıyorsam arkasında belgesi vardır arkadaşlar.

  Faturaya bu kadar takmayın. İthalat ihracat işlemlerinde fatura hiç bir işe yaramaz. Onun yerine faturadan daha güvenli ve daha üstün olan fakat vergi usul kanununda adı geçmeyen gümrük beyannamesi, sigorta navlun evrakları, transfer nakliye vs evrakları gibi evraklar kullanılır. Mesela yabancı bir ülkeye mal sattığımızda fatura düzenlenir ama biz faturayı değil gümrük beyannamesinin üzerindeki bilgiler, gümrük beyannamesinin kapanış tarihi, kapanış tarihindeki döviz kuru gibi bilgilerle muhasebe kaydı yaparız ve kdv iadesi isteriz. Maliyeye ihracat faturası vermeyiz bile. Sistem gümrük beyannamesinden çıkan malları ve adedi otomatik olarak kontrol eder. Yani temel vergi kanunlarımızda yer almasa bile faturadan daha üstün belgeler vardır.

  Sırf fatura düzenlenmediği için kdv uygulanan arkadaşlar bu tarafa doğru yanaşabilirsiniz
  . 😁

  Kenan Gümüş
  S.m.mali müşavir
  sn.kenangumus@gmail.com
  Hocam gördüğüm kadarıyla sadece fatura konusunu bahane etmemişler. Kısaca fatura olsa bile yararlanamaz diyor en altta. Dijital platform Google'un Türkiye'de mükellef olmasına olanak tanıyan, Google'un işyeri sayılan bir mecradır demiş. Bu durumda hizmeti Türkiye içerisinde Google'a verdiğimizi, yurtdışından tıklama gelse bile hizmet ihracı sayılmayacağını bahane etmişler. Google'un Türkiye'de mükellef olma olanağı bizden KDV alınabileceği anlamına mı geliyor sizce?
  Mesajlarımı alıntılayarak cevaplayınız.
 • 16-09-2020, 12:56:43
  #57
  coder_1 adlı üyeden alıntı
  Hocam gördüğüm kadarıyla sadece fatura konusunu bahane etmemişler. Kısaca fatura olsa bile yararlanamaz diyor en altta. Dijital platform Google'un Türkiye'de mükellef olmasına olanak tanıyan, Google'un işyeri sayılan bir mecradır demiş. Bu durumda hizmeti Türkiye içerisinde Google'a verdiğimizi, yurtdışından tıklama gelse bile hizmet ihracı sayılmayacağını bahane etmişler. Google'un Türkiye'de mükellef olma olanağı bizden KDV alınabileceği anlamına mı geliyor sizce?
  bununla ilgili özelgeler var

  https://www.alomaliye.com/2019/01/25...indaki-durumu/

  Buna göre Türkiye’de hazırlamış olduğunuz bilgisayar oyun programlarına ilişkin verilen hizmetin ve indirilmesi esnasında verilen reklam hizmetinin yurt dışındaki bir müşteri (kullanıcılar) için yapılması, bu hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde bu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilebilecektir.

  Bilgisayar uygulamasının yurt içi ve yurt dışı kullanımına yönelik ayrım yapılamaması halinde, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmet KDV ye tabi olacaktır. Öte yandan, … Teknokentte ürettiğiniz oyun programlarının elektronik ortamda indirilmesi 3065 sayılı KDV Kanununun geçiçi 20 nci maddesine göre 1/1/2019 tarihinden itibaren KDV den istisna olacaktır.  Ayrıca @kenankenan; üstat bir yazı yazmış şimdi Google'dan rastgele buldum http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/kenan/013/
 • 16-09-2020, 12:57:22
  #58
  coder_1 adlı üyeden alıntı
  Hocam gördüğüm kadarıyla sadece fatura konusunu bahane etmemişler. Kısaca fatura olsa bile yararlanamaz diyor en altta. Dijital platform Google'un Türkiye'de mükellef olmasına olanak tanıyan, Google'un işyeri sayılan bir mecradır demiş. Bu durumda hizmeti Türkiye içerisinde Google'a verdiğimizi, yurtdışından tıklama gelse bile hizmet ihracı sayılmayacağını bahane etmişler. Google'un Türkiye'de mükellef olma olanağı bizden KDV alınabileceği anlamına mı geliyor sizce?
  İşyeri vs olayları gelir vergisiyle ilgili rapor geçen ifadeler, kdv ile ilgili değil. Müfettiş, kdv raporunda arkadaşım yazdığı bölümde zaten kanaatimce hizmetten yurt dışında yararlanılmıştır diyor. Fakat şekli şart olarak fatura kesmediği için bu hizmeti hizmet ihracı olatak değerlendirmiyorum demiş. Olay fatura kesip kesmemede kilitlenmiş. Hizmetten yurt dışında yararlanılmıştır demesi yeterli. Bu gayet güzel bir delil.

  hizmet ihracatında hizmetin verildiği yer önemli değil önemli olan hizmetin faydalanıldığı yer, hizmetin müşterisi, hizmetin tüketildiği yer önemlidir.

  kdv uygulama genel tebliğinde yer alan örnekler:
  istisna uygulamasına ilişkin bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:
  Örnek 1: Türkiye'de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., Ürdün'de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Ürdün'de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir.
  Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz.
  Örnek 2: Türkiye'de faaliyette bulunan (A) şirketi, Almanya'da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye'den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır.
  (A) şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisnadır.
  Örnek 3: Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acenteliği yapan (B) A.Ş., yurtdışında bulunan bir seyahat acentesinin gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. (B), söz konusu hizmeti karşılığında 25.000 TL almıştır. Türkiye'deki seyahat acentesi aldığı bu paranın 10.000 TL’lik kısmını, turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra kendisine 15.000 TL kalmıştır.
  Bu durumda, (B), yabancı seyahat acentesine 15.000 TL’lik hizmette bulunmuş olup, bu hizmet KDV’den istisna olacaktır.
  Ancak, (B) A.Ş. nin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden Türkiye'de faydalanıldığından, bu hizmetler KDV’ye tabidir.
  Bu mükellefin, yabancı seyahat acentesine verdiği söz konusu hizmetlere ait düzenleyeceği faturada, vergiden istisna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedeliniayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlemesi de mümkündür.
  Örnek 4: Türkiye'de yerleşik olan ve aracılık faaliyetinde bulunan (A) şirketi, Japonya'da yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye'de müşteri bulmaktadır.
  Bu şirketin aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı hizmetten Türkiye'de faydalanılmakta olup bahse konu hizmet ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmez. Faturanın yabancı firma adına düzenlenmiş ve hizmet bedelinin Türkiye'ye getirilmiş olması bu durumu etkilemez.
  Örnek 5: Hollanda'da yerleşik bir firma Türkiye'den maden cevheri ithal etmektedir. Türkiye'de yerleşik (A) firması da söz konusu maden cevherinin sağlanması, kalite kontrolü, malın ihraç limanına kadar taşınması ve gemilere yüklenmesi gibi işleri yabancı firma adına yapmaktadır.
  (A) firması, bu hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmekte ve bedelini Türkiye' ye getirmektedir.
  Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'den ithal edecekleri mallar ile ilgili olarak, Türkiye’den aldıkları hizmetlerden yurtdışında faydalanılmaktadır. Bu nedenle, (A) firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.
  Örnek 6: Irak’ta yerleşik bir firma, Irak’taki bir sulama projesini üstlenen (A) Türk firması hakkında, (B) Türk danışmanlık firmasından yeterlik araştırması yapmasını istemiştir.
  (B) danışmanlık firması, bu hizmeti ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmiş ve karşılığını döviz olarak Türkiye'ye getirmiştir.
  (A) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanılmakta olup (B) danışmanlık firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.
  Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır.
  Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.
  Örnek 8: Türkiye’de mukim (Z) firması Almanya’da mukim (Y) firması ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında yurtdışındaki kontörlü kredi kartı müşterilerine internet ortamında servis, destek, danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin fatura Almanya’da mukim (Y) firması adına düzenlenmiş ve karşılığı döviz olarak Türkiye'ye gelmiştir.
  (Z) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, (Y) firmasına vermiş olduğu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.


  Kenan Gümüş
  S.m.mali müşavir
  sn.kenangumus@gmail.com
 • 16-09-2020, 13:09:01
  #59
  Örnek 5 çok net. Herşey Türkiye de oluyor ama yararlanan yurt dışında bu yüzden istsina.

  Ek olarak mesela benim sunucu yurt dışında idi. Yani aslında hizmetin verildiği makine yurt dışında. Google sunucuları da yurt dışında. Yurt içinde hiç bir şey yok aslında.

  Örnek 5: Hollanda'da yerleşik bir firma Türkiye'den maden cevheri ithal etmektedir. Türkiye'de yerleşik (A) firması da söz konusu maden cevherinin sağlanması, kalite kontrolü, malın ihraç limanına kadar taşınması ve gemilere yüklenmesi gibi işleri yabancı firma adına yapmaktadır.
  (A) firması, bu hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmekte ve bedelini Türkiye' ye getirmektedir.
  Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'den ithal edecekleri mallar ile ilgili olarak, Türkiye’den aldıkları hizmetlerden yurtdışında faydalanılmaktadır. Bu nedenle, (A) firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.
 • 16-09-2020, 13:11:06
  #60
  @kenankenan; üstat bizim iş bunada benziyor

  Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır.
  Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.

  Şimdi benim sunucu yurt dışında. Google adsense sunucuları da yurt dışında. Yurt dışındaki kişi ziyaret ediyor. Bu durumda hiç KDV konusuna girmiyor hatalı mıyım?
 • 16-09-2020, 14:30:30
  #61
  kenankenan adlı üyeden alıntı
  İşyeri vs olayları gelir vergisiyle ilgili rapor geçen ifadeler, kdv ile ilgili değil. Müfettiş, kdv raporunda arkadaşım yazdığı bölümde zaten kanaatimce hizmetten yurt dışında yararlanılmıştır diyor. Fakat şekli şart olarak fatura kesmediği için bu hizmeti hizmet ihracı olatak değerlendirmiyorum demiş. Olay fatura kesip kesmemede kilitlenmiş. Hizmetten yurt dışında yararlanılmıştır demesi yeterli. Bu gayet güzel bir delil.

  hizmet ihracatında hizmetin verildiği yer önemli değil önemli olan hizmetin faydalanıldığı yer, hizmetin müşterisi, hizmetin tüketildiği yer önemlidir.

  kdv uygulama genel tebliğinde yer alan örnekler:
  istisna uygulamasına ilişkin bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:
  Örnek 1: Türkiye'de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., Ürdün'de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Ürdün'de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir.
  Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz.
  Örnek 2: Türkiye'de faaliyette bulunan (A) şirketi, Almanya'da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye'den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır.
  (A) şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisnadır.
  Örnek 3: Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acenteliği yapan (B) A.Ş., yurtdışında bulunan bir seyahat acentesinin gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. (B), söz konusu hizmeti karşılığında 25.000 TL almıştır. Türkiye'deki seyahat acentesi aldığı bu paranın 10.000 TL’lik kısmını, turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra kendisine 15.000 TL kalmıştır.
  Bu durumda, (B), yabancı seyahat acentesine 15.000 TL’lik hizmette bulunmuş olup, bu hizmet KDV’den istisna olacaktır.
  Ancak, (B) A.Ş. nin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden Türkiye'de faydalanıldığından, bu hizmetler KDV’ye tabidir.
  Bu mükellefin, yabancı seyahat acentesine verdiği söz konusu hizmetlere ait düzenleyeceği faturada, vergiden istisna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedeliniayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlemesi de mümkündür.
  Örnek 4: Türkiye'de yerleşik olan ve aracılık faaliyetinde bulunan (A) şirketi, Japonya'da yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye'de müşteri bulmaktadır.
  Bu şirketin aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı hizmetten Türkiye'de faydalanılmakta olup bahse konu hizmet ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmez. Faturanın yabancı firma adına düzenlenmiş ve hizmet bedelinin Türkiye'ye getirilmiş olması bu durumu etkilemez.
  Örnek 5: Hollanda'da yerleşik bir firma Türkiye'den maden cevheri ithal etmektedir. Türkiye'de yerleşik (A) firması da söz konusu maden cevherinin sağlanması, kalite kontrolü, malın ihraç limanına kadar taşınması ve gemilere yüklenmesi gibi işleri yabancı firma adına yapmaktadır.
  (A) firması, bu hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmekte ve bedelini Türkiye' ye getirmektedir.
  Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'den ithal edecekleri mallar ile ilgili olarak, Türkiye’den aldıkları hizmetlerden yurtdışında faydalanılmaktadır. Bu nedenle, (A) firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.
  Örnek 6: Irak’ta yerleşik bir firma, Irak’taki bir sulama projesini üstlenen (A) Türk firması hakkında, (B) Türk danışmanlık firmasından yeterlik araştırması yapmasını istemiştir.
  (B) danışmanlık firması, bu hizmeti ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmiş ve karşılığını döviz olarak Türkiye'ye getirmiştir.
  (A) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanılmakta olup (B) danışmanlık firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.
  Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır.
  Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.
  Örnek 8: Türkiye’de mukim (Z) firması Almanya’da mukim (Y) firması ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında yurtdışındaki kontörlü kredi kartı müşterilerine internet ortamında servis, destek, danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin fatura Almanya’da mukim (Y) firması adına düzenlenmiş ve karşılığı döviz olarak Türkiye'ye gelmiştir.
  (Z) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, (Y) firmasına vermiş olduğu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.


  Kenan Gümüş
  S.m.mali müşavir
  sn.kenangumus@gmail.com
  Hocam gelir vergisi değil, KDV ile ilgili 2 kısım var. Ana mesajın en altındaki görsele bakarsanız sonunda dediğim durumdan KDV'den yararlanamayacağını söylüyor. Google'un Türkiye'de aldığı marka patent başvurularına kadar atıfta bulunup Türkiye'deki bir işyeriymiş gibi kabul etmiş(mükellef olma olasılığı var diyerek). Sizin verdiğiniz örneklerde yurtdışında olan firmalara bir şekilde hizmet var, ama burada Google sanki Türkiye'de mükellefmiş gibi yorum yapılmış raporda. Böyle bir yorum mahkemede bozulur bana göre ama yine de yapabilirler mi böyle bir şey onu merak ettim.
  Mesajlarımı alıntılayarak cevaplayınız.
 • 16-09-2020, 16:23:29
  #62
  coder_1 adlı üyeden alıntı
  Hocam gelir vergisi değil, KDV ile ilgili 2 kısım var. Ana mesajın en altındaki görsele bakarsanız sonunda dediğim durumdan KDV'den yararlanamayacağını söylüyor. Google'un Türkiye'de aldığı marka patent başvurularına kadar atıfta bulunup Türkiye'deki bir işyeriymiş gibi kabul etmiş(mükellef olma olasılığı var diyerek). Sizin verdiğiniz örneklerde yurtdışında olan firmalara bir şekilde hizmet var, ama burada Google sanki Türkiye'de mükellefmiş gibi yorum yapılmış raporda. Böyle bir yorum mahkemede bozulur bana göre ama yine de yapabilirler mi böyle bir şey onu merak ettim.
  Hocam bu af neden çıkmıyor ya, çıksa da herkes kurtulsa şu lanet şeyden.
  Sözlerinize katılmasam bile onu dile getirme hakkınızı hayatım pahasına savunacağım...
 • 16-09-2020, 17:09:22
  #63
  MonsterMMORPG adlı üyeden alıntı
  @kenankenan; üstat bizim iş bunada benziyor

  Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır.
  Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.

  Şimdi benim sunucu yurt dışında. Google adsense sunucuları da yurt dışında. Yurt dışındaki kişi ziyaret ediyor. Bu durumda hiç KDV konusuna girmiyor hatalı mıyım?
  Rapora göre reklamı dijital ortama siz yüklüyorsunuz. Bence bu hatalı, sizin reklamdan haberiniz dahi olmuyor. Reklamı kim vermiş niye vermiş haberiniz olmuyor. Sizin tesliminiz sadece web sayfanızın ilgili alanını Google a teslim etmek. Sonrasında ne olmuş, kim kime ne vermiş tamamen farklı işlemler. Reklamı teslim eden Google, teslim alan ise yurt dışındaki X firması. Yurt dışındaki bir işlemin Tr de vergiye tabi tutulması doğru değildir.

  Kenan Gümüş
  S.M. Mali Müşavir
  sn.kenangumus@gmail.com