Bilişim Hizmetlerinde Hukuki Danışmanlığın Önemi - Hukuki Sorularınızı Yanıtlıyorum - R10.net
 • 12-09-2020, 20:24:07
  #1
  Bilişim hukuku, müstakil olarak henüz sınırları netleşmemiş ve gelişimini halen sürdürmekte olan bir alandır. Hukukun diğer alanlarıyla yoğun kesişim halinde olması, gerek uygulayıcılar gerekse uyuşmazlıkların tarafları bakımından alanın anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla bilişim hizmetlerinden doğan uyuşmazlıkları çözümlemek, öncelikle hukukun temel alanlarına hâkimiyeti ve sağlam bir hukuki bakış açısını gerektirmektedir.

  Bilişim hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda önem taşıyan en önemli kavramlardan biri ise önleyici hukuk hizmetleridir. Önleyici hukuk hizmetleri, hukuki uyuşmazlıkların doğmaması için gerekli önlemleri alarak, uyuşmazlıkların doğumunu engellemek olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede kişiler uzun ve maliyetli dava takip süreçlerine mümkün olan en az ölçüde başvuracaktır. Standart sözleşmeler kullanmak yerine sözleşme akdedilmesini gerektiren her durumda, durumun gereklerine uygun yeni bir sözleşme hazırlanması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreçlerinin hukuki danışmanlık çerçevesinde şekillendirilmesi önleyici hukuk hizmetleri konusunda ilk akla gelen örneklerdir.

  Bu çerçevede aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

  Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
  • Başta IT birimleri olmak üzere şirket içi tüm birimlere kişisel verilerin korunması eğitimi verilmesi,
  • Kişisel verilerin korunması konusunda gerek Avrupa Birliği’nde geçerli düzenlemeler ışığında gerekse Türk Hukuku ışığında durum değerlendirmesi ve çözüm yollarının tespiti,
  • VERBİS başvurularının yapılması,
  • Rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası, önbilgilendirme formları gibi zorunlu belgelerin hazırlanması,
  • Şirket veri politikalarının ve hizmetlerinin kişisel verilerin korunması hukukuna uyumlu hale getirilmesi, bu alanda bütün sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli durumlarda yeniden yazılması,
  • Ticari iletişim ve ticari elektronik iletilere ilişkin mevzuata uyum süreçlerinin yönetilmesi.
  Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku
  • Alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararlarının alınması,
  • Bilişim sektöründe faaliyet gösteren veya göstermeyen tüm şirketlere Ar-Ge süreçlerinin hukuki altyapısında danışmanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı hibe ve fon başvurularının yürütülmesi,
  • Elektronik ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve bu süreçlerin her aşamasında hukuki danışmanlık,
  • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen müvekkillerimize teknik danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
  • Kripto paralardan doğan her türlü uyuşmazlığın dava içi veya dava dışı yollarla çözümlenmesi
  • Teknik destek sorumluluklarının tarafların çıkarlarını koruyacak şekilde düzenlenmesi,
  • Yazılım distribütörlük anlaşmalarının hazırlanması,
  • Yazılım geliştirme ve lisanslama süreçlerinin müzakeresi ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması.
  • Hizmet seviyesi sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması
  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  • Başta alan adları olmak üzere, internet üzerindeki fikri hakların korunması ve tescili,
  • Eserlerin ve hakların korunması süreçlerini hem mahkeme içi hem de mahkeme dışı yollarla yürütmek,
  • Lisans sözleşmeleri, mali hak devir sözleşmeleri, kullanma sözleşmeleri gibi bu alandaki temel sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,
  • Marka, patent, faydalı ürün ve fikri ve sınai mülkiyete tabi her türlü ürünün lisanslanması, kayıtlanması,
  • Taklit ürünlerle mücadelenin sağlanması,
  • Teknoloji transferi ve know-how transfer sözleşmelerinin hazırlanması.
  Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Düzenli hukuki danışmanlık,
  • Uzman ekibimizle şirketlere hukuki destek ile her aşamada hukuka uygunluğu temin ederek, olası uyuşmazlıkları ve davaları önlemek (önleyici hukuk hizmetleri),
  • Acentelik, Distribütörlük Sözleşmelerinin yazılması, müzakeresi, denetimi,
  • Başta finansal kiralama sözleşmeleri olmak üzere gerek şirketin faaliyet konusuna ilişkin gerekse kaynak toplama ve yan ihtiyaçların tedarikine ilişkin sözleşmelerin kaleme alınması.
  • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanaklarının ve bunlar üzerine yapılacak işlemlerin hukuki denetimi,
  • Kamu ve Devlet İhaleleri Sözleşmelerinin incelenmesi,
  • Pay sahipliği ve güvenli pay satışları,
  • Sermaye artırımı ve azatlımı ve yeniden yapılandırmalar,
  • Türkiye’de şirket kuruluşu, şirketlerin esas sözleşmelerinin yazılması,
  • Yabancı şirketlerin esas sözleşmelerinin ve yönetim yapılarının Türk Hukuku’na uyumlu hale getirilmesi.
  Kamu İhale Hukuku
  • İhale sürecinin Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun yürütülmesinin takibi, hukuka aykırılık veya hak kaybına yol açacak durumların yaşanması halinde uyuşmazlığın gerekli mercilere taşınması,
  • Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ihale sözleşmelerinin haksız nedenle feshi sonucunda uğranılan zararların tazmini bakımından gerekli yasal prosedürün başlatılması ve davaların açılması
  • Kamu ihale sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların tahsili bakımından icra takibi ile ilgili davaların ikame edilmesi
  • Kamu İhale Kurumu’na şikayet süreci, ihale öncesi ve sonrası, ihale evrakının ve sözleşmesinin incelenmesi ve hukuki danışmanlık sağlanması
  • Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması
  • İmtiyaz ve idari sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi,
  • Yap/İşlet/Devret modeli uygulamaları,
  • Kamu özel sektör işbirliği uygulamaları,
  Ayrıca yukarıda bahsedilen alanlarla sınırlı olmayan geniş bir çerçevede müvekkillerimize yirmi yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz.  İletişim için: 0 (850) 241 14 12
  Whatsapp'dan Mesaj Göndermek İçin: https://wa.me/908502411412
  C# | Bilişim Hukuku | Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku | Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • 20-09-2020, 19:50:11
  #2
  Tanışalım,pm ile telefon verirsen görüşürüz.
  Bu sirki ben kurdum, ben bozarım!...