Geçmişe dönük VERGİ incelemeleri başlamış geçmiş olsun.. - Sayfa 18 - R10.net
 • 19-10-2019, 16:54:31
  geçen sene bana da ceza geldi 260 bin TL vergi ödedim benden ve diğerlerinden bu parayı alan devlet şuan sizden neden almasın ki. Herkese geçmiş olsun şimdiden..
  GELİRLİ SİTELERİNİZ DEĞERİNDE ALINIR (adsense dahil)
 • 19-10-2019, 17:08:14
  KaRNeC adlı üyeden alıntı
  Beni çağıran olursa "uzlaşalım" diyeceğim.
  3 milyar 106 Milyon TL'lik borcun yüzde 97'sini silip yüzde 3'ü olan 74,5 milyon TL'sini tahsil eden devletimiz bize de bir şeyler yapar herhalde.

  Giderken yanınızda bu tabloyu götürürseniz, borcunuz x2 olabilir
 • 19-10-2019, 22:44:01
  2015 vergileri zaman aşımı 2020 itibari ile geçerli oluyor galiba değil mi?
 • 19-10-2019, 22:49:51
  KaRNeC adlı üyeden alıntı
  Beni çağıran olursa "uzlaşalım" diyeceğim.
  3 milyar 106 Milyon TL'lik borcun yüzde 97'sini silip yüzde 3'ü olan 74,5 milyon TL'sini tahsil eden devletimiz bize de bir şeyler yapar herhalde.

  Sirf bu tablo icin halk coktan kalkip hukumetten hesap sormaliydi. Tabi bu normal sartlarda yonetilen bir ulkede olurdu. Turkiye normal sartlar altinda olmayinca istedikleri gibi at kosusturuyorlar, istedikleri gibi yandaslara yedirip iciriyorlar. Ne diyelim, afiyet olsun !
 • 20-10-2019, 02:09:47
  BONI adlı üyeden alıntı
  Sirf bu tablo icin halk coktan kalkip hukumetten hesap sormaliydi. Tabi bu normal sartlarda yonetilen bir ulkede olurdu. Turkiye normal sartlar altinda olmayinca istedikleri gibi at kosusturuyorlar, istedikleri gibi yandaslara yedirip iciriyorlar. Ne diyelim, afiyet olsun !
  Haram zıkkım olsun !
  Ne Mutlu Türk'üm Diyene ! 1881∞
 • 20-10-2019, 03:55:30
  BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
  (SERİ NO: 1)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Dayanak
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  (2) Bu Tebliğ;
  a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
  b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,
  ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’nun geçici 90 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Türkiye'de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi
  Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı
  MADDE 6 – (1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.
  (2) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
  (3) Geçici 90 ıncı madde kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.
  Verginin ödenmesi
  MADDE 7 – (1) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.
  *-*
 • 20-10-2019, 09:49:34
  WebSitesiAdresi adlı üyeden alıntı
  BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
  (SERİ NO: 1)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Dayanak
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  (2) Bu Tebliğ;
  a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
  b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,
  ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’nun geçici 90 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Türkiye'de Bulunan Varlıkların Beyanı ve Verginin Ödenmesi
  Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı
  MADDE 6 – (1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir.
  (2) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
  (3) Geçici 90 ıncı madde kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.
  Verginin ödenmesi
  MADDE 7 – (1) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.
  Şuana kadar biz yani bir çok adsense kullanıcılarının mükellefiyeti yok, yani vergi dairesinde mükellef olarak görünmüyoruz. Yinede bu yasada ki MADDE 6 – (1)'den faydalanabilir miyiz?
 • 20-10-2019, 12:33:47
  Minifirsat adlı üyeden alıntı
  yurtdışında yaşamak için bir neden daha
  niye yurtdışın da vergisiz mi yaşanıyor vergi Türkiye ye özel bir kavram mı ?
 • 20-10-2019, 12:50:13
  Çağırılırsanız mutlaka gidin ve müfettişler ile zıt düşmeyin. Ceza yazılırsa pazarlık yapın. Pazarlık ile %70'e kadar indirim alabiliyorsunuz.
  Eğer zıtlaşırsanız kalem onlarda ve vergi kanunlarında cezalar çok yüksek olduğu için hep en yüksekten ceza yazıyorlar.