Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge - R10.net
 • 13-06-2019, 09:05:37
  #1
  Merhaba iş yerinde böyle bir sözleşme imzalamam isteniyor, çok genel, her şeyin gizli bilgi olduğu bir tanım içeriyor, imzalamak zorunda mıyım?

  GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  1-TARAFLAR

  İŞVERENİN

  ÜNVANI :
  VE ADRESİ
  SSK İş yeri Sicil No:
  PERSONELİN

  Adı ve soyadı :
  SSK sicil no :


  Doğum Yeri ve Yılı :
  İkametgah adresi :

  Ev ve Cep Telefon No: :


  2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

  Sözleşmenin konusu, işyerinin ve işverenin yürütmekte olduğu işler ve çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine işveren tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin işverenden onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.


  3-GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

  Sözleşmede tanımlanan işler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, iş, metod, ilerleme ticari sır, yada diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler sır olarak kabul edilir.


  4-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İş bu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  İşveren kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  İşveren tarafından işçiye teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, isverenin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin işveren tarafından öğrenilmesi halinde, işçi bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

  İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile işverenin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  5-SÜRE

  İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, işveren ile işçi arasında iş sözleşmesi akdi ile başlayıp iş akdi bittiği tarihten itibaren 6 ay sonra bitecektir.

  6-TEBLİGAT

  Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (değişiklikten itibaren 7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

  7-CEZAİ ŞART

  Yukarıda yazılan şartlara uyulmaması durumunda 50.000,00 TL cezai şart uygulanır.

  8-UYUŞMAZLIK

  İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle ..................... tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

  İŞVEREN İŞÇİ
 • 13-06-2019, 09:10:23
  #3
  Genel bir gizlilik sözleşmesi, kurumsal bir şirkette işe giriyorsanız ve çalışacağınız firmaya güveniyorsanız imzalayın. Yok ben güvenmiyorum diyorsanız imzalamanızı kesinlikle önermem sürekli olarak o sözleşmenin korkusu ile çalışmak emin olun size huzur vermez.
  Hosting Solutions - DDoS Protection - Dedicated Server - License Solutions
 • 13-06-2019, 09:59:17
  #5
  Ben 100.000 tl teminat senedi imzalamıştım zamanında adam da haklı 70000 tl lik araba ona keza laptop tablet veriyor

  Kaçma diye de bunu istiyor

  Sizin de 3. Kişiye Bilgi vermeyeceksin verirsen ceza alırsın diyor gayet normal
 • 13-06-2019, 10:00:08
  #6
  sizinki insaflı imiş benim gizlilik sözleşmesi daha ağırdı
 • 13-06-2019, 10:19:50
  #7
  her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

  En ilginç tarafı bu. Bu maddeyle istediği personeli suçlayıp 50.000 alabilir öyleyse.
  Üşüyorum kapama gözlerini...
 • 20-06-2019, 21:22:20
  #8
  Gizlilik sözleşmesi normaldir ancak ne iş yapacağınız ve neyi gizli tutacağınız önemli konu 3. kişiye bilgi vermekten kastedilen konuların gerçekten rekabeti etkileyebilecek türden mi olduğuna bakın. Size vereceği ürünler/araç var mı, çalışacağınız yerin elde ettiği ortalama gelirin yüzde kaçı 50.000 TL, gerçek anlamda bilginin değeri 50.000 TL'nin altındaysa teminat normal falan değil standart bir işyeri için. Tabi yapacağınız işi bilmeden bir şey söylemek zor, örneğin bir yazılım firmasında gerçek anlamda birşeyler üretiliyorsa 50.000 TL az bile; veya yine endüstiriyel tasarım şirketlerinde de gizlilik önemlidir. Çünkü ürünlerin gizliliği, projeler oldukça yüksek miktarlardan satılmakta ve rekabet ortada. (Daha önce çalıştığım bir yerde yurtdışına tek ürün fiyatı 50.000 USD üzerindeydi, buralarda bu tarz sözleşmeler daha yüksek meblalar üzerinden imzalanabilir.) Ancak çalıştığınız yer hakkında detaylı bilginiz yoksa, standart bir konumda çalışacaksanız ve firmanın piyasadaki güveni nedir bilmiyorsanız 50.000 TL'yi detay vermediği için basit bir bahaneyle talep edebilir.
  Sukru Yahyaoglu Graphic Design | www.sukruyahyaoglu.com
  500 TL altındaki logo tasarım yarışmalarına katılmıyorum, lütfen davet göndermeyiniz.
  R10 veya Whatsapp'tan teyit almadan Skype üzerinden işlem yapmayınız!
 • 21-06-2019, 19:42:30
  #9
  Ciddi bir firmada işe giriyorsan sorun yok.
  Adamlar elbette ticari sırlarını korumak isteyecekler.
  Boş ağızlı çok adam var memlekette.
  Ciddi bir şirkette çalışan adam şirketinde ne yaptığını, nasıl yaptığını, ne ile yaptığını, kaça yaptığını arkadaşına eşine dostuna anlatmaz.
  Hele bu firma ihalelere giren, teklif veren bir firma ise.
  Böyle boş boğaz adamların önünü kesmek için yapılan şeyler.
  50 bin lira ile elemanını korkutmazsan, rakip şirket 500 lira verip senin şirketin hakkında herşeyi öğrenebiliyor.