Windows sunucuda çalışan bir site var.
Could not load file or assembly 'System.ValueTuple, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

eski dosyaları çıkarttıktan sonra düzeliyor akat bir süre sonra yine bu hatayla karşılaşıyorum destek ve sorunu çözebilecek bir arkadaşımız var mıdır?