asp seo yapımı yardım - Sayfa 2 - R10.net
 • 06-05-2019, 00:17:14
  #10
  bozkurtnevzat Hocam dediğin gibi yaptım olmadı, Emlak sitemde Gelişmiş arama sayfasını bir türlü sef link yapamadım, kodlama aşağıdaki gibi bu konuda yardımcı olabilirmisiniz,
  Teşekkürler.

  404.asp içerindeki kodlama
  <%
  istekurl = Request.ServerVariables("QUERY_STRING")
  istekbolum = Split(istekurl, "/")

  If Ubound(istekbolum) >= 3 Then strPage4 = Split(istekbolum(3), "-")

  If Ubound(strPage4) >= 0 Then rst = strPage4(0)
  If Ubound(strPage4) >= 1 Then rstil = strPage4(1)
  If Ubound(strPage4) >= 2 Then rstilce = strPage4(2)
  If Ubound(strPage4) >= 3 Then rsttur = strPage4(3)
  If Ubound(strPage4) >= 4 Then rsttip = strPage4(4)

  Select Case rst
  Case "ilanara"
  %><!--#include file="ilanara.asp"-->
  Case Else
  %><!--#include file="hata.asp"--><%
  End Select
  %>

  ilanara.asp sayfası içindeki kodlama

  <!--#include file="../ data.asp"-->
  <%
  degisken = Request.QueryString
  gelenlink_bol = split(degisken, "/")
  uzanti_bol = split(gelenlink_bol(3), "-")
  rst = uzanti_bol(0)

  Set rsil = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rsil.Open "Select * from iller where sehir like'%"&rstil&"%'" , db , 1 , 3

  Set rsilce = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rsilce.Open "Select * from ilceler where adi like'%"&rstilce&"%'" , db , 1 , 3

  Set rsturu = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rsturu.Open "Select * from turu where tr_tur_cevir like'%"&rsttur&"%'", db , 1 , 3

  Set rstipi = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rstipi.Open "Select * from tip where tr_tip like'%"&rsttip&"%'", db , 1 , 3


  if Trim(KrktrTmzl(Request("id")))="" then
  sql="SELECT * FROM ilan WHERE onay=1 ":sql_str="/ilanara/"

  il_id=Trim(KrktrTmzl(Request("il_id"))):If Not il_id="" Then sql=sql&" AND il_id='" & rsil("id") & "'":sql_str=sql_str&"il_id="& il_id &"_"

  ilce_id=Trim(KrktrTmzl(Request("ilce_id"))):If Not ilce_id="" Then sql=sql&" AND ilce_id='" & rsilce("id") & "'":sql_str=sql_str&"ilce_id="& ilce_id &"/"

  durumu_id=Trim(KrktrTmzl(Request("durumu_id"))):If Not durumu_id="" Then sql=sql&" AND durumu_id='" & rsturu("id") & "'":sql_str=sql_str&"durumu_id="& durumu_id &"_"

  tip_id=Trim(KrktrTmzl(Request("tip_id"))):If Not tip_id="" Then sql=sql&" AND tip_id='" & rstipi("id") & "'": sql_str=sql_str&"tip_id="& tip_id &"_"

  sql=sql&" ORDER BY tarih DESC":sql_str=sql_str

  else

  sql="SELECT * FROM ilan WHERE onay=1":sql_str="/ilanara/"

  id=Trim(KrktrTmzl(Request("id"))):If Not id="" Then sql=sql&" AND id='" & id & "'":sql_str=sql_str&"id="& id &"/"

  sql=sql&" ORDER BY tarih DESC":sql_str=sql_str

  end if

  Set rs =server.createobject("ADODB.Recordset" )
  rs.Source = SQL
  Set rs.ActiveConnection = db
  rs.Open

  %>
  Alanya Emlak
 • 23-07-2019, 15:49:40
  #11
  onlar eskidendi. zaten konuda baya eski. senin konunun üzerinden de 2 ay geçmiş ama neyse web.configden urlrewrite yapıp classic aspden request edebilirsiniz.

  emlak21 adlı üyeden alıntı
  bozkurtnevzat Hocam dediğin gibi yaptım olmadı, Emlak sitemde Gelişmiş arama sayfasını bir türlü sef link yapamadım, kodlama aşağıdaki gibi bu konuda yardımcı olabilirmisiniz,
  Teşekkürler.

  404.asp içerindeki kodlama
  <%
  istekurl = Request.ServerVariables("QUERY_STRING")
  istekbolum = Split(istekurl, "/")

  If Ubound(istekbolum) >= 3 Then strPage4 = Split(istekbolum(3), "-")

  If Ubound(strPage4) >= 0 Then rst = strPage4(0)
  If Ubound(strPage4) >= 1 Then rstil = strPage4(1)
  If Ubound(strPage4) >= 2 Then rstilce = strPage4(2)
  If Ubound(strPage4) >= 3 Then rsttur = strPage4(3)
  If Ubound(strPage4) >= 4 Then rsttip = strPage4(4)

  Select Case rst
  Case "ilanara"
  %><!--#include file="ilanara.asp"-->
  Case Else
  %><!--#include file="hata.asp"--><%
  End Select
  %>

  ilanara.asp sayfası içindeki kodlama

  <!--#include file="../ data.asp"-->
  <%
  degisken = Request.QueryString
  gelenlink_bol = split(degisken, "/")
  uzanti_bol = split(gelenlink_bol(3), "-")
  rst = uzanti_bol(0)

  Set rsil = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rsil.Open "Select * from iller where sehir like'%"&rstil&"%'" , db , 1 , 3

  Set rsilce = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rsilce.Open "Select * from ilceler where adi like'%"&rstilce&"%'" , db , 1 , 3

  Set rsturu = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rsturu.Open "Select * from turu where tr_tur_cevir like'%"&rsttur&"%'", db , 1 , 3

  Set rstipi = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet" )
  rstipi.Open "Select * from tip where tr_tip like'%"&rsttip&"%'", db , 1 , 3


  if Trim(KrktrTmzl(Request("id")))="" then
  sql="SELECT * FROM ilan WHERE onay=1 ":sql_str="/ilanara/"

  il_id=Trim(KrktrTmzl(Request("il_id"))):If Not il_id="" Then sql=sql&" AND il_id='" & rsil("id") & "'":sql_str=sql_str&"il_id="& il_id &"_"

  ilce_id=Trim(KrktrTmzl(Request("ilce_id"))):If Not ilce_id="" Then sql=sql&" AND ilce_id='" & rsilce("id") & "'":sql_str=sql_str&"ilce_id="& ilce_id &"/"

  durumu_id=Trim(KrktrTmzl(Request("durumu_id"))):If Not durumu_id="" Then sql=sql&" AND durumu_id='" & rsturu("id") & "'":sql_str=sql_str&"durumu_id="& durumu_id &"_"

  tip_id=Trim(KrktrTmzl(Request("tip_id"))):If Not tip_id="" Then sql=sql&" AND tip_id='" & rstipi("id") & "'": sql_str=sql_str&"tip_id="& tip_id &"_"

  sql=sql&" ORDER BY tarih DESC":sql_str=sql_str

  else

  sql="SELECT * FROM ilan WHERE onay=1":sql_str="/ilanara/"

  id=Trim(KrktrTmzl(Request("id"))):If Not id="" Then sql=sql&" AND id='" & id & "'":sql_str=sql_str&"id="& id &"/"

  sql=sql&" ORDER BY tarih DESC":sql_str=sql_str

  end if

  Set rs =server.createobject("ADODB.Recordset" )
  rs.Source = SQL
  Set rs.ActiveConnection = db
  rs.Open

  %>
  -
 • 23-07-2019, 16:38:52
  #12
  cortes adlı üyeden alıntı
  onlar eskidendi. zaten konuda baya eski. senin konunun üzerinden de 2 ay geçmiş ama neyse web.configden urlrewrite yapıp classic aspden request edebilirsiniz.
  örnek verebilirmisin hocam
  Alanya Emlak
 • 23-07-2019, 17:19:43
  #13
  emlak21 adlı üyeden alıntı
  örnek verebilirmisin hocam

  aşağıdakileri örnek olarak yazdım.


  <system.webServer>
  <rewrite>
  <rules>
  <rule name="haberler" stopProcessing="true">
  <match url="^haberlerler$" />
  <action type="Rewrite" url="haberler.asp" appendQueryString="true" />
  </rule>
  <rule name="haberDetay" stopProcessing="true">
  <match url="^haberler-([0-9]+)-([A-Za-z0-9]+)$" />
  <action type="Rewrite" url="haberdetay.asp?id={R:1}" appendQueryString="true" />
  </rule>
  <rule name="abcSayfasi" stopProcessing="true">
  <match url="^abc-([0-9]+)-([A-Za-z0-9]+)$" />
  <action type="Rewrite" url="haberdetay.asp?id={R:1}&amp;kelime={R:2}" appendQueryString="true" />
  </rule>
  </rules>
  </rewrite>
  </system.webServer>
  -