Asp.net c# ile mail göndermek - R10.net
 • 12-09-2020, 20:55:11
  #1
  Öncelikle code behind tarafında sayfanın en üzerine eklemeniz gereken kütüphane System Net Mail kütüphanesidir. Kodlarımızın en üstünde bu servisi şu şekilde çağırıyoruz.

  using System.Net.Mail;

  try
  {
  string email = Request.Form["mail"];
  string tel = Request.Form["tel"];
  string mesaj = Request.Form["mesaj"];
  string isim = Request.Form["isim"];
  SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
  var mail = new MailMessage();
  string ip = Request.ServerVariables["remote_addr"];
  
  mail.From = new MailAddress(email.ToString());
  
  mail.To.Add("mailgonderilecekadres@gmail.com");
  mail.Subject = email.ToString() + " Adresinden Mesaj Var ! Teli : "+tel;
  mail.IsBodyHtml = true;
  
  mail.Body = isim+ Environment.NewLine+ mesaj.ToString()+Environment.NewLine+ip;
  SmtpServer.Port = 587;
  SmtpServer.UseDefaultCredentials = true;
  SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("sizinmailadresiniz@gmail.com", "mailşifreniz");
  SmtpServer.EnableSsl = true;
  SmtpServer.Send(mail);
  
  }
  catch
  {
  
  }
  Yukarıdaki kodlarda request ile ifade edilen veriler farklı bir sayfadan formdan post edilen verileri ifade ediyor. Farklı bir sayfanın HTML yapısını şu şekilde ayarlayabilirsiniz. CSS ile formunuzu düzenleyebilirsiniz. Action page ile belirtilen sayfa yukarıdaki kodlarınızı yapıştırdığınız sayfa olsun.

  <form action="/action_page.aspx">
  <input type="text" id="mail" name="mail" value="John"><br>
  <input type="text" id="tel" name="tel" value="John"><br>
  <input type="text" id="mesaj" name="mesaj" value="John"><br>
  <input type="text" id="isim" name="isim" value="John"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  Detaylar için kaynağı ziyaret ediniz :
  https://serhatsari.com/blog/icerik-c...-html-formatta
  ➽✍ Makale Seslendirme Yazılımı | Entegre 7 Farklı Dil , 59 Farklı Ses | Ücretsiz Deneyin...