Bir süredir nedense sağda solda aradığım ama bulamadığım daha doğrusu bulup kendime uyarlayamadığım mevzuydu bu. Şimdi otururken mantık yürütüp hallettim sanırım. Burada da paylaşayım, hazır elimin altında bulunsun her zaman. Kodda da sıkıntı varsa düzeltirseniz iyi olur arkadaşlar.

veritabanında isimler diye bir tablo oluşturdum, isim diye de sütun var.

kodlar da şöyle;

<%
set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" & Server.MapPath("123.accdb") & ";Persist Security Info=False;"
%>
<%
i=1 
sayfadakiverisayisi = 8
kacarlisira = 4
Set rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
sql1 = "Select * from isimler order by id asc" 
rs1.Open sql1,db,1,3 

sayfamod = rs1.recordcount Mod sayfadakiverisayisi

if sayfamod = 0 then
sayfa = rs1.recordcount/sayfadakiverisayisi
else
sayfa = rs1.recordcount/sayfadakiverisayisi+1
end if
%>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <%
  do while i<rs1.recordcount+1 and not rs1.eof
  s = i Mod kacarlisira
  pg1=request.QueryString("page")*sayfadakiverisayisi-sayfadakiverisayisi
  pg2=request.QueryString("page")*sayfadakiverisayisi+1
  %>

	<%if pg1<i and i<pg2 then%>
  	<td style="border:1px solid #CCCCCC; text-align:center" width="25%" height="50"><%=rs1("isim")%></td> 
     
  <%if s = 0 then%>
  </tr>
  <%else%>
  <%end if%>
  
  <%else%>
  <%end if%>
  
  <%
  rs1.movenext
  i=i+1
  loop
  %>
</table>


<div align="center">
  <table width="7%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <%for j=1 to sayfa%>
      <td>
        <div align="center">
          <a href="?page=<%=j%>">
          	<%=j%>
          </a>
        </div>
      </td>
    <%next%>
    </tr>
  </table>
</div>
Sayfalama kısmını şu şekilde de düzenleyebilirsiniz;

<div align="center">
  <table width="38%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <%j=request.QueryString("page")%>  
    <%if j=1 then%>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=2">></a></div></td>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=<%=sayfa%>">>></a></div></td>
    <%elseif j-sayfa=0 then%>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=1"><<</a></div></td>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=<%=j-1%>"><</a></div></td>
    <%else%>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=1"><<</a></div></td>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=<%=j-1%>"><</a></div></td>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=<%=j+1%>">></a></div></td>
    <td width="25%"><div align="center"><a href="?page=<%=sayfa%>">>></a></div></td>
    <%end if%>
    </tr>
 </table>
</div>