<%
Function arasinda(yazi,bas,son)
	adet=0
	dim dondur(88)
	for nn=0 to 88:dondur(nn)="HATAVAR:bu dizi boş,Kaçtane sonuç döndüğünü görek için 0.diziyi açınız":next
parca=split(yazi,bas)
if ubound(parca)>0 then
	parcasay=ubound(parca)
	   for i=1 to parcasay
		   parca2=split(parca(i),son)
			if ubound(parca)>0 then
				adet=adet+1 'bulunduu
				dondur(adet)=parca2(0)
			end if
	   next
end if
			
dondur(0)=adet
arasinda=dondur
end Function 
%>
arada hata çıkabilir bildiren olursa geliştirmeye çalşırız.
kullanımı için örneğin texetimiz "şehir:kastamaonu,şehir:istanbul,şehir:ankara olsun" olsun

sonuc=arasında(text,"şehir:",",")(0)
şeklidende girersek sonuç olarak bu kritere uyan kaç dönüş oldunu verir burada 3 çıkacaktır.
0 yerine 1 yazarsak kastamonu,2 yazarsan istanbul çıkacaktır