• 22-03-2020, 20:23:11
  #1
  Merhaba,

  Angular'da bir tema entegrasyonu yapıyorum ancak sayfa reflesh edildiği zaman sorun yok ancak angular route yapıldığında menüler ve script dosyaları çalışmıyor. Konu hakkında bilgisi olan var mı ?

  Bir çok araştırma yaptım ancak çözüm bulamadım. Temaları 0 'dan entegre etmek istiyorum.


  Örnek HTML Sayfası

  <li>
  <a href="#"><i class="zmdi zmdi-view-dashboard"></i>Dashboard<span class="zmdi arrow"></span></a>
  <ul class="nav nav-inside collapse">
  <li class="inside-title">Dashboard</li>
  <li><a href="index.html">Dashboard v1</a></li>
  <li><a href="dashboard-2.html">Dashboard v2</a></li>
  <li><a href="dashboard-3.html">Dashboard v3</a></li>
  <li><a href="dashboard-4.html">Dashboard v4</a></li>
  </ul>
  </li>


  angular.json


   "styles": [
  
  "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
  "src/assets/bower_components/material-design-iconic-font/dist/css/material-design-iconic-font.min.css",
  "src/assets/bower_components/animate.css/animate.min.css",
  "src/assets/bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css",
  "src/assets/bower_components/malihu-custom-scrollbar-plugin/jquery.mCustomScrollbar.css",
  "src/assets/bower_components/Waves/dist/waves.min.css",
  "src/assets/bower_components/toastr/toastr.css",
  "src/styles.css"
  
  
  ],
  "scripts": [
  "node_modules/jquery/dist/jquery.min.js",
  "node_modules/popper.js/dist/umd/popper.min.js",
  "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js",
  "src/assets/bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js",
  "src/assets/bower_components/malihu-custom-scrollbar-plugin/jquery.mCustomScrollbar.js",
  "src/assets/bower_components/Waves/dist/waves.min.js",
  "src/assets/bower_components/toastr/toastr.js",
  "src/assets/bower_components/datatables/media/js/jquery.dataTables.min.js",
  "src/assets/bower_components/datatables.net-responsive/js/dataTables.responsive.js",
  "src/assets/bower_components/moment/min/moment.min.js",
  "src/assets/bower_components/Chart.js/Chart.js",
  "src/assets/bower_components/flot/jquery.flot.js",
  "src/assets/bower_components/flot/jquery.flot.resize.js",
  "src/assets/bower_components/flot.tooltip/js/jquery.flot.tooltip.js",
  "src/assets/bower_components/jquery.easy-pie-chart/dist/jquery.easypiechart.js",
  "src/assets/js/common.js"
        ]
 • 29-09-2020, 12:41:33
  #2
  <h1>Angular Router App</h1>
  <!-- This nav gives you links to click, which tells the router which route to use (defined in the routes constant in AppRoutingModule) -->
  <nav>
  <ul>
  <li><a routerLink="/first-component" routerLinkActive="active">First Component</a></li>
  <li><a routerLink="/second-component" routerLinkActive="active">Second Component</a></li>
  </ul>
  </nav>
  <!-- The routed views render in the <router-outlet>-->
  <router-outlet></router-outlet>


  navigasyon için router link kullanmanız gerekli

  https://angular.io/guide/router#!