7. Nesil (2005) 370 küsür karmalı ekşisözlük hesabı - R10.net