STOKLAR:
17 adet Mobil Onaylı Gmail Hesabı - Adet Fiyatı: 1.5 TL
4 Adet Facebook Hesabı - Adet Fiyatı 2 TL - (5 AY ÖNCE AÇILMIŞTIR.)
1 Adet Hotmail hesabı - Adet Fiyatı 1.5 TL - (6 AY ÖNCE AÇILMIŞTIR.) (SATILDI)
2 Adet yaani mail hesabı - Adet Fiyatı 0.75 TL (5 AY ÖNCE AÇILMIŞTIR)
4 Adet Yahoo Mail Hesabı - Adet Fiyatı 0.75 TL (5 AY ÖNCE AÇILMIŞTIR)
2 Adet Yandex Mail Hesabı - Adet Fiyatı 0.50 TL