3 ya da 4 karakterli rakam olmayan com uzantılı domain alınacaktır - R10.net