Merhaba formun değerli üyeleri

📌 18 Yaş altı çocuk kişiler için vergi mükellefiyet kaydı yapılır mı?

📌 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 9 uncu maddesinde; “Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.” diye net bir ibarenin var olduğu ve, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de geçen “Tüzel kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır.

📌 18 yaşından küçük bireyler için vergi kaydı yapılmasında bir engel olmadığı, çocuğun 18 yaşına basıncaya kadar mahkeme tarafından atanmış vasi veya temsilci olarak anne veyahut babanın kişinin vergisel açıdan yerine getirilip gerekleştirilmesi gereken hususların bu kişilerce yerine getirilmesi ön görülmüştür. Kısacası 18 yaşından küçüklerin esnaf olmalarında vasi veya temsilcileri olduğu sürece hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.

📌 18 yaşından küçük esnaf, mükellefiyet kaydı veya ortaklığı bulunan kişilerde bağ-kur lu olur mu ;

📌 1479 sayılı yasada yer alan 18 yaş öncesi bağ-kurlu olunamayacağı hükmü 5510 sayılı yasada da korunmuştur.
5510 sayılı Kanuna göre “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar” sigortalı sayılmayacaklardır ibaresi bulunur, yani 4/b kapsamına 18 yaşına geldikten sonra alınır.

📌 Genç Girişimci Desteğindeki durumu

📌 Genç girişimci teşvik uygulamasında şartlarında 18-29 yaş aralığı diye bahsetmesinden dolayı maalesef faydalanmıyor.

📌 Muhasebe müşavirlik ile ilgili şirket açılışları, vergi ve sgk ile ilgi konularda kafanıza takılan danışabileceğiniz konular var ise pm’den yazarsanız cevap veririm.

Saygılarımla