Fiyat konusunda hiçbir fikrim yok.
Eğer bu konuda bilgisi olan varsa, ne kadar ettiğini söyleyebilir mi?