Wordpress işi verildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı.
teşekkür ederiz.