Site responsive çalışması verildi sorunsuz yapıldı