Satışlar günceldir, fiyatta düzenlemeye ve yeni opsiyona gidilmiştir.