Burda 2. Suçlu operatör firmasıdır ona da bir yaptırım uygulanmali