iş dünyası ile ilgili kitaplara yatırabilirsiniz. o parayla ancak kitap alınabilir.