eşleştirilen içerik birimlerini o şekilde koymanı adsense tavsiye ediyor. Ayrıca 3 reklam sınırı kalkalı baya oldu.