İstediğim kelimede 25.sıradayken 2.sıraya yükseldim. Kelime anlamında sitem yükseldi.