Webmaster Tools'dan çoğrafi hedefinizi Türkiye yaparsanız düzelecektir.