Aspire
Koineks
 • 01-04-2016, 23:49:44
  #1
  1/2
  Aşağıdaki REsim şimdiki Halidir.
   
  http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/T71juq7.png

  Yapmak istediğim ise
   

  Bunun gibi olacak tam oraya girecek şekilde, Kısacası hareketli yapacağım o kısmı Ama başaramıyorum.

  Kısmın kodları aşağıdadır.

   
  <div id="sagYerelBaslik">
  <i class="fa fa-ellipsis-v fa-2x sagYerelBaslik"><span><?php echo get_cat_name(get_option($ymenu."6")); ?></span></i>
  </div>
  <?php query_posts('cat='.get_option($ymenu."6").'&showposts=1'); if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
  <?php if(get_option('resimOptimize')!=""){ ?>
  <?php if(get_option('resimOptimize')=="true"){ ?>
  <?php $image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), 'sagSlider'); if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
  <img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $image_url[0]; ?>&w=300&h=150&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" width="300" height="150" />
  <?php }?>
  <?php }else{ ?>
  <img src="<?php if (has_post_thumbnail()) { $resimyolu = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(), 'sagSlider'); echo $resimyolu[0];} ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="300" height="150"/>
  <?php }}else{?>
  <img src="<?php if (has_post_thumbnail()) { $resimyolu = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id(), 'sagSlider'); echo $resimyolu[0];} ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="300" height="150"/>
  <?php } ?>
  </a>
  <div class="sagIcerik2"><strong><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></strong></div>
  
  <?php endwhile; ?>
  <?php else : ?>
  <?php endif; ?>	
  <?php wp_reset_query(); ?>
 • Sponsor Reklam
 • 02-04-2016, 21:34:15
  #2
  1/2
  aktif.