Sonunda bitirdim fazla güzel olmadı.Üzerinde fazla durmadım.
Demo: Simpe Machines Forum