Koineks
 • 05-12-2017, 23:19:19
  #1
  1/2
  Merhabalar ;
  Arkadaşlar iyi forumlar dilerim aşağıda belirtiğim resim üzerince bir oyun geliştirmekteyim oyun 20 adımlı 20 resimli ve her adımda random ile 4 resim çıkacaktır fakat oyun random atamamakta ve adım adım geçmemektedir kodlar aşağıda belirtilmiştir sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirme yapabilirmi acaba ?


  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }
  int sayac = 0;
  int puan = 0;
  private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  sayac++;
  button5.Text = "Sonraki";
  if (sayac == 1)
  {

  string[] resimler = new string[] { @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\kedi.jpg", @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\kopek.jpg" , @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\balik.jpg" , @"C:\Users\Software\Desktop\tavsan.jpg" };
  label1.Text = "Kopek";
  Random rnd = new Random();

  }
  if (sayac == 2)
  {
  string[] resimler = new string[] { @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\ari.jpg", @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\aslan.jpg" , @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\at.jpg", @"C:\Users\Software\Desktop\fil.jpg" };
  label1.Text = "Aslan";
  Random rnd = new Random();
  button2.Image = Image.FromFile(resimler[rnd.Next(0, resimler.Length)], false);


  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  label2.Text= button1.Text;
  if (label1.Text == label2.Text)
  {
  puan = puan + 10;
  label4.Text = puan.ToString();
  }
  }
  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  label2.Text = button3.Text;
  if (label1.Text == label2.Text)
  {
  puan = puan + 10;
  label4.Text = puan.ToString();
  }
  }
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  label2.Text = button2.Text;
  if (label1.Text == label2.Text)
  {
  puan = puan + 10;
  label4.Text = puan.ToString();
  }
  }
  private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  label2.Text = button4.Text;
  if (label1.Text == label2.Text)
  {
  puan = puan + 10;
  label4.Text = puan.ToString();
  http://www.bizimbilisim.com İnternet Ve Bilişim Hizmetleri
 • Sponsor Reklam
 • 05-12-2017, 23:40:33
  #2
  1/2
  hocam c# kullanıyorum demişsin span kullanmışsın
  C# ve Otomasyon Projeleri Uygun Fiyata Yapılır.
 • 05-12-2017, 23:43:16
  #3
  1/2
  suforce adlı üyeden alıntı
  hocam c# kullanıyorum demişsin span kullanmışsın
  Merhabalar orası Php çevirince oldu gerçek kodu şöyle : string[] resimler = new string[] { @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\kedi.jpg", @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\kopek.jpg" , @"C:\Users\Software\Desktop\resimler\balik.jpg" , @"C:\Users\Software\Desktop\tavsan.jpg" };
  http://www.bizimbilisim.com İnternet Ve Bilişim Hizmetleri
 • 06-12-2017, 00:08:18
  #4
  1/2
  hocam bi metod tanımlayıp butonlara tıklayınca yapılacak işlemleri ekleyin. her buton tıklandığında o metodu çağırın ve ayrıca her seferinde Random rnd = new Random() eklemek yerine onu globalde ekleyip sadece ekleyeceğiniz metod içerisinde Image.FromFile(resimler[rnd.Next(0, resimler.Length)], false); yazmanız yeterli.
  Yapamazsanız pm gönderin bakalım hocam
  C# ve Otomasyon Projeleri Uygun Fiyata Yapılır.
 • 08-12-2017, 22:09:57
  #5
  1/2
  Konu günceldir hala çözüm bulunamadı
  http://www.bizimbilisim.com İnternet Ve Bilişim Hizmetleri
 • Dün, 17:31:33
  #6
  1/2
  Basit bir örnek yaptım umarım işinize yarar.


  Proje olarak indir: http://dosya.co/ye84ino1u4j0/resimOynu.rar.html
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Threading;
  
  namespace resimOynu
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
        CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
      }
      
      public static Random rndm = new Random();
      int bir = 0, iki = 0, uc = 0, dort = 0;
      string birDeger = "", ikiDeger = "", ucDeger = "", dortDeger = "";
      int secilmesiGereken = 0;
      int toplamPuan = 0;
      int toplamResim = 8;
      bool dogruMu = false;
      Thread sonuc;
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        resimAta();
        copTopla();
      }
      private void btnDegis_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        resimAta();
        copTopla();
      }
     
      public enum hayvanlar : short
      {
        aslan,
        balik,
        fil,
        inek,
        kedi,
        kopek,
        kuzu,
        tavsan
      }
      private void resimAta()
      {     
        bir = rndm.Next(0, toplamResim);
        do
        {
          iki = rndm.Next(0, toplamResim);
        } while (!(iki != bir));
        do
        {
          uc = rndm.Next(0, toplamResim);
        } while (!(uc != bir && uc != iki));
        do
        {
          dort = rndm.Next(0, toplamResim);
        } while (!(dort != bir && dort != iki && dort != uc));
        
        pic1.Image = resimDondur(bir,1);
        pic2.Image = resimDondur(iki,2);
        pic3.Image = resimDondur(uc,3);
        pic4.Image = resimDondur(dort,4);
        dogruBelirle();
      }
      private void dogruBelirle()
      {
        int randomAl = rndm.Next(1, 5);
        switch (randomAl)
        {
          case 1:
            {
              secilmesiGereken = bir;
              labBuluncak.Text = birDeger;
            }         
            break;
          case 2:
            {
              secilmesiGereken = iki;
              labBuluncak.Text = ikiDeger;
            }        
            break;
          case 3:
            {
              secilmesiGereken = uc;
              labBuluncak.Text = ucDeger;
            }      
            break;
          case 4:
            {
              secilmesiGereken = dort;
              labBuluncak.Text = dortDeger;
            }          
            break;
        }
      }
      public Bitmap resimDondur(int hayvan,int sıra)
      {
        switch((hayvanlar)hayvan)
        {
          case hayvanlar.aslan:
            {
              degerAta("Aslan", sıra);
              return Properties.Resources.aslan;
            }                 
          case hayvanlar.balik:
            {
              degerAta("Balık", sıra);
              return Properties.Resources.balik;
            }         
          case hayvanlar.fil:
            {
              degerAta("Fil", sıra);
              return Properties.Resources.fil;
            }
          case hayvanlar.inek:
            {
              degerAta("İnek", sıra);
              return Properties.Resources.inek;
            }
          case hayvanlar.kedi:
            {
              degerAta("Kedi", sıra);
              return Properties.Resources.kedi;
            }
          case hayvanlar.kopek:
            {
              degerAta("Köpek", sıra);
              return Properties.Resources.kopek;
            }
          case hayvanlar.kuzu:
            {
              degerAta("Kuzu", sıra);
              return Properties.Resources.kuzu;
            }
          case hayvanlar.tavsan:
            {
              degerAta("Tavşan", sıra);
              return Properties.Resources.tavsan;
            }
        }
      return null;
      }
      private void degerAta(string deger ,int sıra)
      {
        switch (sıra)
        {
          case 1:
            {
              birDeger = deger;
            }
            break;
          case 2:
            {
              ikiDeger = deger;
            }
            break;
          case 3:
            {
              ucDeger = deger;
            }
            break;
          case 4:
            {
              dortDeger = deger;
            }
            break;
        }
      }
      public void puanDegis(bool dogruMu)
      {
        if (dogruMu)
        {
          toplamPuan += 10;
          labPuan.Text = toplamPuan.ToString();
        }
        else
        {
          toplamPuan -= 5;
          labPuan.Text = toplamPuan.ToString();
        }
      }
      private void pic1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if(secilmesiGereken == bir)
        {
          puanDegis(true);
          resimAta();
          copTopla();
          dogruMu = true;
        }
        else
        {
          puanDegis(false);
          dogruMu = false;
        }
        sonuc = new Thread(new ThreadStart(sonucGoster));
        sonuc.Start();
      }
     
      private void pic2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (secilmesiGereken == iki)
        {
          puanDegis(true);
          resimAta();
          copTopla();
          dogruMu = true;
        }
        else
        {
          puanDegis(false);              
          dogruMu = false;
        }
        sonuc = new Thread(new ThreadStart(sonucGoster));
        sonuc.Start();
      }
      
      private void pic3_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (secilmesiGereken == uc)
        {
          puanDegis(true);
          resimAta();
          copTopla();
          dogruMu = true;
        }
        else
        {
          puanDegis(false);
          dogruMu = false;
        }
        sonuc = new Thread(new ThreadStart(sonucGoster));
        sonuc.Start();
      }
      private void pic4_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (secilmesiGereken == dort)
        {
          puanDegis(true);
          resimAta();
          copTopla();
          dogruMu = true;
        }
        else
        {
          puanDegis(false);
          dogruMu = false;
        }
        sonuc = new Thread(new ThreadStart(sonucGoster));
        sonuc.Start();
      }
      void sonucGoster()
      {
        try
        {
          MethodInvoker goster = () => labDogrumu.Visible = true;
          labDogrumu.BeginInvoke(goster);
          if (dogruMu)
          {
            labDogrumu.Text = "Doğru";
            labDogrumu.ForeColor = Color.Green;
          }
          else
          {
            labDogrumu.Text = "Yanlış";
            labDogrumu.ForeColor = Color.Red;
          }
          Thread.Sleep(1500);
          MethodInvoker gizle = () => labDogrumu.Visible = false;
          labDogrumu.BeginInvoke(gizle);
        }
        catch (Exception)
  
        {
        }
       
      }
      public void copTopla()
      {
        System.GC.Collect();
        System.GC.WaitForPendingFinalizers();
      }
    }
  }