şu şekilde bir .txt dosyasında matematiksel işlem yaptırıyorum.

Şuanda yapabildiğim X'in yanındaki değerleri x/2 şeklinde düzenlenerek yeniPost.txt olarak kaydediliyor

Fakat istediğim N10 G00 X5,2 Y5 Z10 'burada G00 gördüğü zaman bir if ile karşılaştırma yapılarak alt programa gönderilebilir. Daha sonra x gördüğü zaman 5,2 alacak y gördüğü zaman 5 alacak, z gördüğü zaman 10 alacak sonra bir işlem yapacak yeni değer misal N10 G00 X3 Y4 Z8 olacak.

Şuan kullandığım mevcut kodlar;

PHP- Kodu:
Public Class Form1
    
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As ObjectByVal e As EventArgsHandles Button1.Click
        
If RichTextBox2.Text <> "" Then 'Richtext kutusu boş değilse boşaltıyoruz
            RichTextBox2.Text = ""
        End If

        Dim dosyaYolu As String = "post.txt" '
Dosyanın yolu
        Dim yeniXdegeri 
As Integer 'yeni x değişkeni

        For Each line As String In File.ReadLines(dosyaYolu) '
herbir txt satırı için dosyayı okuyorum
            Dim 
array As String() = line.Split("X"'X ten keserek satırları array listesine atıyorum
            If line.Contains("X") Then '
eğer okuduğum satırlarda X var ise
                yeniXdegeri 
= (array(1) / txtX.Text'yeni x değeri kestiğim X 'in sağ tarafındaki değeri (array(0olursa soldaki değeralıp txtye yazdığı değere bölüyorum
                RichTextBox2
.Text RichTextBox2.Text vbCrLf line.Replace("X" & array(1), "X" yeniXdegeri'richtextboxa yeni değerleri basıyorum
            Else
                RichTextBox2.Text = RichTextBox2.Text & vbCrLf & line '
x satırı yoksa işlem yaptırmadan satırı olduğu gibi basıyorum
            End 
If
        
Next
        RichTextBox2
.Text RichTextBox2.Text.Remove(01'richtextboxun ilk satırını siliyorum
        RichTextBox2.SaveFile("yeniPost.txt", RichTextBoxStreamType.PlainText) '
yeni txt postuna yazıyorum
    End Sub 
bu konuda yardımcı olabilecek biri var mı?